Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista. Edistyspuolueen omat sivut
Questions
# Question Approval
1.3 Verotus
1.3.1 Verotusta tulee keventää ja yksinkertaistaa Approval 100%
1.3.2 Kaikkia tuloja verotettava samalla prosentilla Approval 100%
1.3.3 Verovähennykset tulee poistaa Approval 100%
1.3.4 Hyväntekeväisyyden tulee olla verovapaata Approval 75%
1.3.5 Arvonlisävero samansuuruiseksi kaikille Approval 100%
1.3.6 Ajoneuvovero lakkautettava Approval 100%
1.3.7 Energiaverot tulee korvata saasteveroilla Approval 80%
1.3.8 Perintövero tulee poistaa Approval 75%
1.3.9 TV-maksut poistettava, YLE maksulliseksi kanavaksi Approval 100%
1.3.10 Transaktioveroa (ns. Tobinin veroa) ei tule säätää Approval 100%
 
Tobinin vero (Tobin-vero, valuutansiirtovero) on valuutanvaihdolle ehdotettu pieni vero, jonka tarkoituksena on vähentää spekulaatiota ja kerätä pääomia. Emme kannata transaktioveroa, koska se lisäisi kansainvälisen kaupan ja investointien rahoituskustannuksia ja näin nostaisi tuotteiden ja palveluiden hintoja. Tuotteiden hintojen nousu aiheuttaisi suurimman haitan kehitysmaille ja pienituloisille länsimaalaisille.
Created by jln Last edit: