Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista. Edistyspuolueen omat sivut
Questions
# Question Approval
1.4 Sosiaaliturva
1.4.1 Nykyinen sosiaaliturvaviidakko tulee korvata yksinkertaisella perustulolla Approval 50%
 
Vapaa yhteiskunta tarjoaa ihmisille taloudellisesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta parhaat mahdollisuudet menestyä elämässä ja saavuttaa päämääränsä. Ihminen ei kuitenkaan voi aina vaikuttaa omaan menestymiseensä eivätkä kaikki voi tehdä töitä esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Nykyisten lukuisten harkinnallisten sosiaalitukien sijaan paras ratkaisu valtion järjestämäksi sosiaaliturvaksi on ns. negatiivisen tuloveron mallin mukaisesti toteutettu perustulo. Tällainen perustulomalli on yksinkertainen ja purkaa byrokratiaa. Perustulolla valtio ei suinkaan kustanna kaikille elantoa. Perustulo kannustaa työhön ja oman talouden parantamiseen. Se purkaa nykyisen sosiaaliturvan kannustinloukot, sillä työttömänkin kannattaa perustulon lisäksi taloudellisesti aina ottaa työtä vastaan. Perustuloon tulee siirtyä vaiheittain, ja sen rinnalle voidaan jättää joitakin harkinnallisia tukia. Perustulon tulisi olla nykyisen perusturvan suuruinen.
1.4.2 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustantaminen verovaroilla tulee lopettaa Approval 100%
1.4.3 Sosiaaliturva tulee rajata vain Suomen kansalaisille Approval 75%
1.4.4 Kodinhoidontuen tulee vastata julkisen hoidon kuluja Approval 67%
1.4.5 Lapsilisät tulee korvata ikäporrastetulla perustulolla Approval 50%
Created by jln Last edit: