Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista. Edistyspuolueen omat sivut
Questions
# Question Approval
1.5 Politiikka
1.5.1 Perustuslain muutokset tulee hyväksyttää aina kansanäänestyksellä Approval 80%
1.5.2 Lakien perustuslaillisuuden arvointi annettava riippumattomalle perustuslakituomioistuimelle Approval 80%
1.5.3 Julkisin varoin tuotetun tiedon tulee olla pääsääntöisesti julkista Approval 100%
 
Verovaroin tuotetun tiedon tulee olla oletusarvoisesti julkista ja sen tulee olla vapaasti kaikkien suomalaisten käytettävissä. Tiedon salaaminen voi olla perusteltua lähinnä ihmisen yksityisyyden tai Suomen turvallisuuden suojelemiseksi. Yritysten tai yhteisöjen avoimuus on niiden oma asia. Julkisella vallalla on oikeus vaatia ihmisiltä tietoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä (esimerkiksi verotuksen toteuttamiseksi).
1.5.4 Puoluetuet tulee lakkauttaa Approval 100%
 
Edistyspuolue kannattaa kaikkien verovaroista maksettavien puoluetukien lopettamista. Mielestämme ihmisten tulee rahoittaa puolueiden toiminta vapaaehtoisesti. Tämä olisi oikeudenmukaisempaa ja antaisi puolueille taloudellisen kannustimen noudattaa kannattajiensa tahtoa.
1.5.5 Valtion ei pidä pakottaa kuntia liitoksiin Approval 100%
1.5.6 Nato-jäsenyydestä päätettävä kansanäänestyksellä Approval 100%
Created by jln Last edit: