Prev

Tavoitteet

Yksilönvapaudet

Hedelmöityshoidot sallittava kaikille, mutta valtion ei tule korvata niitä kuin erityistapauksissa

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Hedelmöityshoitojen tulee ensisijaisesti olla potilaan ja hoitoa tarjoavan tahon välinen asia. Valtion ei tule määritellä, kuka tai ketkä saavat ostaa hedelmöityshoitoja, ellei hoidon antamisesta voida osoittaa syntyvän selvää haittaa kolmannelle osapuolelle kuten lapselle. Valtion tulee osallistua hedelmöityshoitojen kustannuksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että hedelmöityshoidolla hoidetaan sairaudesta johtuvaa lapsettomuutta.

Approval
Yes ( 5 ): No ( 0 ):
"Ei lisättävää. Huom. lesbous ei ole sairaus."
Created by jln Last edit: by jln