Prev

Tavoitteet

Yksilönvapaudet

Eutanasia on sallittava

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Mielestämme täysivaltainen aikuinen omistaa itse oman kehonsa ja saa halutessaan tehdä päätöksen oman elämänsä lopettamisesta. Hänellä tulee olla vapaus pyytää apua oman elämänsä lopettamiseen, mutta ketään ei saa velvoittaa auttamaan häntä.

Approval
Yes ( 5 ): No ( 0 ):
"On selvää että ihmisellä tulee olla oikeus päättää omasta elämästään. En pidä erittäin huonokuntoisten vanhusten ja sairaiden elämää elämisen arvoisena ja jos sellaiseen elämään pakotetaan on se ihmisarvon halventamista."
Created by jln Last edit: by jln