Prev

Tavoitteet

Talous

Valtion ei tule ottaa velkaa

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Valtion menot tulee kattaa täysimääräisesti verotuloilla eikä velalla. Lyhyellä aikavälillä budjettivaje tulee korjata valtion kuluja karsimalla. Pidemmällä aikavälillä budjettitasapaino saavutetaan rakenneuudistuksilla kuten perustulolla ja valtion roolia supistamalla.

Approval
Yes ( 5 ): No ( 0 ):
"Juuri näin. Kun ihminenkään ei saa elää yli varojensa miksi valtion pitäisi saada."
Created by jln Last edit: by jln