Prev

Tavoitteet

Talous

Patenteista tulee luopua

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Patentit hidastavat uuden teknologian kehittymistä ja uusien keksintöjen käyttöönottoa. Tehottomuuden lisäksi patenttijärjestelmä antaa epäreilua kilpailuetua suuryrityksille, koska ne pystyvät keräämään itselleen patentteja ja pärjäävät patenttiviranomaisten byrokratian kanssa pieniä ja keskisuuria yrityksiä paremmin. Edistyspuolueen kanta on, että Suomen tulisi aloittaa patenttien suoja-aikojen vaiheittainen lyhentäminen ja lopulta luopua patenteista. Uskomme, että tämä tekisi Suomesta teknologisen kehityksen johtavan maan, lisäisi innovaatioiden määrää ja – mikä tärkeintä – kasvattaisi ihmisten hyvinvointia.

Approval
Yes ( 5 ): No ( 0 ):
"Kuitenkin pitamalla siirtyma-ajat. Kuka muuten pistaisi rahaa kehitykseen ?"
"Kuten todettua en kannata mitään lakisääteistä aineetonta omistusoikeutta ja syy tähän on juuri se että se on ristiriidassa aineellisen omistuoikeuden kanssa. "
Created by jln Last edit: by jln