Prev

Muutosehdotukset tavoitteisin

Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi

Maanomistusvero tulee ottaa käyttöön, samalla muuta verotusta voidaan keventää.

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

66.67%

Answers: 3 ( 50.00% )

Mikäli valtio turvaa joillekin yksinoikeuden sellaisen rajallisen resurssin käyttöön, mikä ei ole työn tulosta, tulee tämän yksinoikeuden arvo periä yksinoikeuden haltijalta valtiolle. Koska maa ei ole työn tulosta, tulee maanomistajien yksinoikeuksien arvo periä heiltä verottamalla osa heidän omistamansa maan kehittämättömästä arvosta.
http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139369-ehdotuksia-edistyspuolueen-virallisiksi-kannoiksi

Approval
Yes ( 2 ): No ( 1 ):
"Vähemmän haitallinen kuin tuloverot, ALV:t sun muut kaupankäyntiverot, sillä ne vähentävät kaupankäyntiä. Ja koska kaupankäynti lisää molempien osapuolten hyvinvointia (muutenhan sitä ei tapahtuisi), kaupankäyntiverot vähentävät siten suoraan hyvinvointia. Maavero ei kuitenkaan vähennä maan omistamista, sillä jokainen maapläntti on aina jonkun omistama.
Ja vaikka vero peritään vain maanomistajilta, käytännössä jokainen maassa olija osallistuu sen maksamiseen asuntojen ja toimistojen vuokrissa, byrokratiaa vain vaaaditaan vähemmän."
"Yksityinen omistusoikeus pyhä asia meille liberaaleille. Kommunismi on aatteena erikseen. Maanomistusvero merkitsee käytännössä kommunismia koska siinä yksityinen omistusoikeus kiistetään kokonaan jos kerran 100% maan arvosta verotetaan enkä ole nähnyt muunlaisia maaveromalleja. Ja vaikka jossain mallissa verotettaisiinkin vain osaa maan arvosta niin maanomistusvero olisi silti perseestä koska siinäkin tapauksessa veropohja olisi hyvin kapea koska vain pieni osa ihmisistä omistaa nykyään maata."
Created by jln Last edit: by jln