Prev

Muutosehdotukset tavoitteisin

Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi

Haittaveroja voidaan korottaa, työn verotusta keventää.

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

66.67%

Answers: 3 ( 50.00% )

Edistyspuolue kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta haittojen verottamiseen. Haitan tuottamisesta tulisi pääsääntöisesti periä tuotetun haitan suuruinen vero tai maksu. Näitä haitan tuottamisesta perittäviä veroja ja maksuja ovat mm. saastutusverot, maanomistusvero, metsästys- ja kalastuslupamaksut, luonnonvarojen käyttömaksut, virastojen ja muiden valtion laitosten palvelumaksut, sekä rikoksista määrätyt sakot. Rikoksista määrättyjen sakkojen suuruus tulisi olla vähintään tuotetun haitan suuruinen, tai rikoksella saavutettu hyöty jaettuna kiinnijäämisriskillä, riippuen siitä kumpi näistä on korkeampi.
http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139369-ehdotuksia-edistyspuolueen-virallisiksi-kannoiksi

Approval
Yes ( 2 ): No ( 1 ):
"Haittaverotus merkitsee tosiasiallisesti valtiokontrollin lisääntymistä ihmisten elämässä. Ei ole valtion tehtävä yrittää ohjailla ihmisten valintoja esim. terveellisempään tai siveellisempään suuntaan. Todellisista haitoista tulee toki maksaa korvauksia mutta haitoista kärsineille eikä valtiolle."
Created by jln Last edit: by jln