Prev

Muutosehdotukset tavoitteisin

Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi

Valtion budjetin tulee olla aina tasapainossa.

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 2 ( 33.33% )

Valtiolla ei tule olla oikeutta kerryttää velkaa, sillä velanotto on tulonsiirto tulevilta sukupolvilta velkaa ottavalle sukupolvelle. Valtion ei tule myöskään kerätä omaisuutta, sillä omaisuuden kerääminen on tulonsiirto nykyiseltä sukupolvelta tuleville. Edistyspuolue kannattaa tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina.
http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139369-ehdotuksia-edistyspuolueen-virallisiksi-kannoiksi

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
"Totta kai. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys ja velan ottaminen valtiolle pitäis olla rikollista. Nykyään valtion velkaantuminen on yksi maamme suurimmista tulevaisuudenongelmista."
Created by jln Last edit: by jln