Edistyspuolue
# Question Lahtinen
1 Tavoitteet
  Lähteet: Yleisohjelma sekä Kannat A:sta Ö:hön
1.1 Yksilönvapaudet
1.1.1 Asevelvollisuudesta tulee luopua No
  Iso maa, ei ole uskottavaa vaihtoehtoa ( ainoastaan NATO ). Positiivinen vaikutus nuoriin. Vankkumaton kannatus kansalaisten kesken.
1.1.2 Adoptio-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille Yes
1.1.3 Avioliitto-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pareille Yes
  Kirkkoa ei kuitenkaan voi pakottaa vihkimiseen.
1.1.4 Toisen kotimaisen kielen opiskelu on tehtävä vapaaehtoiseksi
1.1.5 Hedelmöityshoidot sallittava kaikille, mutta valtion ei tule korvata niitä kuin erityistapauksissa Yes
1.1.6 Aikuisella, nuhtettomalla henkilöllä oltava mahdollisuus hankkia ampuma-ase Yes
  Nythan jo nain onkin, tosin pelkka nuhteettomuus ei riita. Lisaisi kylla ampuma-ase rikoksia ja kuolleisuutta.
1.1.7 Eutanasia on sallittava Yes
1.1.8 Kannabiksen käyttö tulee dekriminalisoida
1.1.9 Maanomistajan tulee saada rakentaa vapaasti tontilleen kunhan ei aiheuta haittaa muille Yes
  Pitaa tasmentaa. Vaitetta ei tehda ilman kaavoitus kannaottoa ja ilman kaavoitusta ei voi rakentaa infraa. Vaite hieman lapsellinen.
1.1.10 Netin sensurointi on lopetettava Yes
1.2 Talous
1.2.1 Kaikki yritys- ja elinkeinotuet tulee lakkauttaa (maataloustuki mukaan lukien) Yes
1.2.2 Kulttuurin ja urheilun tukeminen verovaroista lopetettava Yes
1.2.3 Kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset tulee poistaa Yes
1.2.4 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Yes
1.2.5 Uhkapelimonopolit tulee purkaa Yes
1.2.6 Tullit, tuontirajoitukset ja muut ulkomaankaupan esteet tulee poistaa Yes
  Kuitenkin niin, etta jos vastapuolella on tullit pidamme mekin tullit.
1.2.7 Elinkeinolupien tarveharkinta (taksit, apteekit) on lopetettava Yes
1.2.8 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa No
  Tyontekijat paattavat miten sopivat, ei mitkaan puolueet tai lait.
1.2.9 Ei sukupuoli- tai mitään muitakaan kiintiöitä Yes
1.2.10 Valtion ei tule taata pankkien vakautta vaan antaa niiden mennä konkurssiin jos ovat mennäkseen Yes
1.2.11 Suomen ei tule tukea velkaongelmaisia valtioita vaan antaa niiden päätyä saneeraukseen jos ovat mennäkseen Yes
1.2.12 Valtion tulee myydä omistusosuutensa pörssiyhtiöistä Yes
1.2.13 Valtion ei tule ottaa velkaa Yes
1.2.14 Verovarojen käyttö kehitysyhteistyöhön on lopetettava Yes
1.2.15 TV- ja radiokanavien lähetystaajuudet vuokrattava huutokaupalla eniten tarjoaville No
  Selva mahdollisuus monopolisoitumiseen. Rahalla voisi ostaa kaikki taajuudet. Taajuudet ilmaisiksi.
1.2.16 Julkisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa otettava käyttöön lukukausimaksu Yes
1.2.17 Valtion asia ei ole päättää energiantuotantoyhtiöitä, -tapoja tai -paikkakuntia Yes
1.2.18 Kirkon lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Yes
1.2.19 Tallennusmedioiden hyvitysmaksusta (ent. kasettimaksu) Testolle luovuttava Yes
1.2.20 Tekijänoikeuslainsäädäntö tulee purkaa Yes
1.2.21 Patenteista tulee luopua Yes
  Kuitenkin pitamalla siirtyma-ajat. Kuka muuten pistaisi rahaa kehitykseen ?
1.3 Verotus
1.3.1 Verotusta tulee keventää ja yksinkertaistaa Yes
1.3.2 Kaikkia tuloja verotettava samalla prosentilla Yes
1.3.3 Verovähennykset tulee poistaa Yes
1.3.4 Hyväntekeväisyyden tulee olla verovapaata Yes
1.3.5 Arvonlisävero samansuuruiseksi kaikille Yes
1.3.6 Ajoneuvovero lakkautettava Yes
1.3.7 Energiaverot tulee korvata saasteveroilla Yes
  Nythan jo nain pitkalti onkin.
1.3.8 Perintövero tulee poistaa Yes
1.3.9 TV-maksut poistettava, YLE maksulliseksi kanavaksi Yes
1.3.10 Transaktioveroa (ns. Tobinin veroa) ei tule säätää Yes
1.4 Sosiaaliturva
1.4.1 Nykyinen sosiaaliturvaviidakko tulee korvata yksinkertaisella perustulolla No
  Ei automaattista sosiaaliturvaa. Nykyinen tuki rajattava asumiseen ja ruokaan.
1.4.2 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustantaminen verovaroilla tulee lopettaa Yes
1.4.3 Sosiaaliturva tulee rajata vain Suomen kansalaisille Yes
1.4.4 Kodinhoidontuen tulee vastata julkisen hoidon kuluja No
  Ei tarvitse olla niin suuria.
1.4.5 Lapsilisät tulee korvata ikäporrastetulla perustulolla No
  En kannata perustuloa.
1.5 Politiikka
1.5.1 Perustuslain muutokset tulee hyväksyttää aina kansanäänestyksellä Yes
1.5.2 Lakien perustuslaillisuuden arvointi annettava riippumattomalle perustuslakituomioistuimelle Yes
1.5.3 Julkisin varoin tuotetun tiedon tulee olla pääsääntöisesti julkista Yes
1.5.4 Puoluetuet tulee lakkauttaa Yes
1.5.5 Valtion ei pidä pakottaa kuntia liitoksiin Yes
  Valtion ei myoskaan pida tukea konkurssikypsia kuntia, tata kautta mennaan pakkoliitoksiin.
1.5.6 Nato-jäsenyydestä päätettävä kansanäänestyksellä Yes
2 Muutosehdotukset tavoitteisin
  Muutosehdotukset vuoden 2013 puoluekokoukseen.
2.1 Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi
2.1.1 Maanomistusvero tulee ottaa käyttöön, samalla muuta verotusta voidaan keventää.
2.1.2 Haittaveroja voidaan korottaa, työn verotusta keventää.
2.1.3 Sosiaaliturvatili tulee ottaa käyttöön.
2.1.4 Valtion budjetin tulee olla aina tasapainossa.
2.2 Poistettavat kannat
2.2.1 Perustuloa kannattavasta kannasta tulee luopua.