Edistyspuolue
# Question Makkonen
1 Tavoitteet
  Lähteet: Yleisohjelma sekä Kannat A:sta Ö:hön
1.1 Yksilönvapaudet
1.1.1 Asevelvollisuudesta tulee luopua Yes
1.1.2 Adoptio-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille Yes
1.1.3 Avioliitto-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pareille Yes
1.1.4 Toisen kotimaisen kielen opiskelu on tehtävä vapaaehtoiseksi Yes
1.1.5 Hedelmöityshoidot sallittava kaikille, mutta valtion ei tule korvata niitä kuin erityistapauksissa Yes
1.1.6 Aikuisella, nuhtettomalla henkilöllä oltava mahdollisuus hankkia ampuma-ase Yes
1.1.7 Eutanasia on sallittava Yes
1.1.8 Kannabiksen käyttö tulee dekriminalisoida Yes
1.1.9 Maanomistajan tulee saada rakentaa vapaasti tontilleen kunhan ei aiheuta haittaa muille Yes
1.1.10 Netin sensurointi on lopetettava Yes
1.2 Talous
1.2.1 Kaikki yritys- ja elinkeinotuet tulee lakkauttaa (maataloustuki mukaan lukien) Yes
1.2.2 Kulttuurin ja urheilun tukeminen verovaroista lopetettava Yes
1.2.3 Kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset tulee poistaa Yes
1.2.4 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Yes
1.2.5 Uhkapelimonopolit tulee purkaa Yes
1.2.6 Tullit, tuontirajoitukset ja muut ulkomaankaupan esteet tulee poistaa Yes
1.2.7 Elinkeinolupien tarveharkinta (taksit, apteekit) on lopetettava Yes
1.2.8 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Yes
1.2.9 Ei sukupuoli- tai mitään muitakaan kiintiöitä Yes
1.2.10 Valtion ei tule taata pankkien vakautta vaan antaa niiden mennä konkurssiin jos ovat mennäkseen Yes
1.2.11 Suomen ei tule tukea velkaongelmaisia valtioita vaan antaa niiden päätyä saneeraukseen jos ovat mennäkseen Yes
1.2.12 Valtion tulee myydä omistusosuutensa pörssiyhtiöistä Yes
1.2.13 Valtion ei tule ottaa velkaa Yes
1.2.14 Verovarojen käyttö kehitysyhteistyöhön on lopetettava Yes
1.2.15 TV- ja radiokanavien lähetystaajuudet vuokrattava huutokaupalla eniten tarjoaville Yes
1.2.16 Julkisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa otettava käyttöön lukukausimaksu Yes
1.2.17 Valtion asia ei ole päättää energiantuotantoyhtiöitä, -tapoja tai -paikkakuntia
1.2.18 Kirkon lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Yes
1.2.19 Tallennusmedioiden hyvitysmaksusta (ent. kasettimaksu) Testolle luovuttava Yes
1.2.20 Tekijänoikeuslainsäädäntö tulee purkaa Yes
1.2.21 Patenteista tulee luopua Yes
1.3 Verotus
1.3.1 Verotusta tulee keventää ja yksinkertaistaa Yes
1.3.2 Kaikkia tuloja verotettava samalla prosentilla Yes
1.3.3 Verovähennykset tulee poistaa Yes
1.3.4 Hyväntekeväisyyden tulee olla verovapaata Yes
1.3.5 Arvonlisävero samansuuruiseksi kaikille Yes
1.3.6 Ajoneuvovero lakkautettava Yes
1.3.7 Energiaverot tulee korvata saasteveroilla Yes
1.3.8 Perintövero tulee poistaa Yes
1.3.9 TV-maksut poistettava, YLE maksulliseksi kanavaksi Yes
1.3.10 Transaktioveroa (ns. Tobinin veroa) ei tule säätää Yes
1.4 Sosiaaliturva
1.4.1 Nykyinen sosiaaliturvaviidakko tulee korvata yksinkertaisella perustulolla No
1.4.2 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustantaminen verovaroilla tulee lopettaa Yes
1.4.3 Sosiaaliturva tulee rajata vain Suomen kansalaisille No
1.4.4 Kodinhoidontuen tulee vastata julkisen hoidon kuluja
1.4.5 Lapsilisät tulee korvata ikäporrastetulla perustulolla No
1.5 Politiikka
1.5.1 Perustuslain muutokset tulee hyväksyttää aina kansanäänestyksellä Yes
1.5.2 Lakien perustuslaillisuuden arvointi annettava riippumattomalle perustuslakituomioistuimelle Yes
1.5.3 Julkisin varoin tuotetun tiedon tulee olla pääsääntöisesti julkista Yes
1.5.4 Puoluetuet tulee lakkauttaa Yes
1.5.5 Valtion ei pidä pakottaa kuntia liitoksiin Yes
1.5.6 Nato-jäsenyydestä päätettävä kansanäänestyksellä Yes
2 Muutosehdotukset tavoitteisin
  Muutosehdotukset vuoden 2013 puoluekokoukseen.
2.1 Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi
2.1.1 Maanomistusvero tulee ottaa käyttöön, samalla muuta verotusta voidaan keventää.
2.1.2 Haittaveroja voidaan korottaa, työn verotusta keventää.
2.1.3 Sosiaaliturvatili tulee ottaa käyttöön.
2.1.4 Valtion budjetin tulee olla aina tasapainossa.
2.2 Poistettavat kannat
2.2.1 Perustuloa kannattavasta kannasta tulee luopua.