26, tällä hetkellä työskentelen kaupassa, jussi.laakso@gmail.com, naimaton, kannatan klassista liberalismia
Edistyspuolue
# Question Laakso
1 Tavoitteet
  Lähteet: Yleisohjelma sekä Kannat A:sta Ö:hön
1.1 Yksilönvapaudet
1.1.1 Asevelvollisuudesta tulee luopua Yes
  En kannata orjuutta. Kuka kehtaa myöntää kannattavansa?
1.1.2 Adoptio-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille Yes
  Adoptiovanhempien sukupuoli(nen suuntautuminen) ei saa olla ainoa poissulkeva syy jos muut edellytykset täyttyvät. Se ei olisi sen kuuluisan lapsen edunkaan mukaista.
1.1.3 Avioliitto-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pareille Yes
  Totta kai. Avioliiton pitäis ylipäätään olla vain yksityinen sopimusasia kenen tahansa siihen halukkaiden (täysikäisten) välillä jossa valtiolla olisi korkeintaan sopimusvarmistajan rooli.
1.1.4 Toisen kotimaisen kielen opiskelu on tehtävä vapaaehtoiseksi Yes
  Kaikkien aineiden opiskelu tulisi tehdä vapaaehtoiseksi.
1.1.5 Hedelmöityshoidot sallittava kaikille, mutta valtion ei tule korvata niitä kuin erityistapauksissa Yes
  Ei lisättävää. Huom. lesbous ei ole sairaus.
1.1.6 Aikuisella, nuhtettomalla henkilöllä oltava mahdollisuus hankkia ampuma-ase
  Muuten kyllä mutta sotilasaseet rajaisin edelleen vain sotilaskäyttöön koska PV ei voi toteuttaa tehtäväänsä ellei sillä ole suurimmat pyssyt tässä maassa.
1.1.7 Eutanasia on sallittava Yes
  On selvää että ihmisellä tulee olla oikeus päättää omasta elämästään. En pidä erittäin huonokuntoisten vanhusten ja sairaiden elämää elämisen arvoisena ja jos sellaiseen elämään pakotetaan on se ihmisarvon halventamista.
1.1.8 Kannabiksen käyttö tulee dekriminalisoida Yes
  Luonnontuote jonka kieltämiseen ei ole riittäviä perusteita.
1.1.9 Maanomistajan tulee saada rakentaa vapaasti tontilleen kunhan ei aiheuta haittaa muille Yes
  Totta kai. Muun väittäminen olis jälleen yksityisen omistusoikeuden kiistämistä eli sitä kuuluisaa kommunismia ja tuon haitankin määrittämisessä pitää olla tarkkana esim. pelkkä naapureille aiheutuva maisemahaitta ei pitäisi olla riittävää syy kieltää rakentamista omalle maalle
1.1.10 Netin sensurointi on lopetettava Yes
  Internet olkoon jatkossakin vapauden valtakunta jota se on ollut historiallisen merkittävästi tähänkin asti
1.2 Talous
1.2.1 Kaikki yritys- ja elinkeinotuet tulee lakkauttaa (maataloustuki mukaan lukien) Yes
  Hyvät yritykset ei sitä tarvii ja huonoille sitä ei kannata antaa. Jos alkuinvestointeihin tarvii rahaa niin sitä varten on pankit ja sieltä saatavat lainat.
1.2.2 Kulttuurin ja urheilun tukeminen verovaroista lopetettava Yes
  Juuri näin.
1.2.3 Kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset tulee poistaa Yes
  Totta kai. Säätelystä on tässä(kin) asiassa pelkkää haittaa.
1.2.4 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Yes
  Tietysti. Elinkeinovapaus pitää toteutua myös tältä osin.
1.2.5 Uhkapelimonopolit tulee purkaa Yes
  Samat sanat
1.2.6 Tullit, tuontirajoitukset ja muut ulkomaankaupan esteet tulee poistaa Yes
  Tätä ei voi liikaa kehua. Vapaakauppa on eniten ihmisten hyvinvointia lisääviä ilmiöitä maailmassa.
1.2.7 Elinkeinolupien tarveharkinta (taksit, apteekit) on lopetettava Yes
  Elinkeinvapaus turvattava ilman poikkeuksia.
1.2.8 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Yes
  Jos kaksi sopijaosapuolta vapaaehtoisesti suostuu tiettyihin työehtoihin ei siinä kellään kolmannella osapuolella pitäis olla mitään nokan koputtamista. Työehtosopimusten yleissitovuus aiheuttaa työttömyyttä.
1.2.9 Ei sukupuoli- tai mitään muitakaan kiintiöitä Yes
  Kiintiöt ovat syrjintää aina jotain osapuolta kohtaan eivätkä siis ainakaan vähennä syrjintää.
1.2.10 Valtion ei tule taata pankkien vakautta vaan antaa niiden mennä konkurssiin jos ovat mennäkseen Yes
  Jos valtion apuun voi aina tälläisissä tilanteissa luottaa se kannustaa turhaan riskinottoon eikä sellaista saa maksattaa veronmaksajilla.
1.2.11 Suomen ei tule tukea velkaongelmaisia valtioita vaan antaa niiden päätyä saneeraukseen jos ovat mennäkseen Yes
  Kohtuuton taakka veronmaksajille.
1.2.12 Valtion tulee myydä omistusosuutensa pörssiyhtiöistä Yes
  Ehdottomasti. En hyväksy sosialismia.
1.2.13 Valtion ei tule ottaa velkaa Yes
  Juuri näin. Kun ihminenkään ei saa elää yli varojensa miksi valtion pitäisi saada.
1.2.14 Verovarojen käyttö kehitysyhteistyöhön on lopetettava Yes
  Juuri näin. Edistäkäämme vapaakauppaa, markkinataloutta ja liberaalidemokraatista yhteiskuntamallia niin se toimii miljoona kertaa paremmin kuin nykyisenkaltainen kehitysapu eikä maksa veronmaksajillekkaan mitään.
1.2.15 TV- ja radiokanavien lähetystaajuudet vuokrattava huutokaupalla eniten tarjoaville
  YLE:n taajuuksille näin voisikin tehdä mutta jotta voi myydä jotain se pitäisi ensin omistaa enkä tunnusta valtion omistusoikeutta nykyisiin yksityisten tv- ja radiokanavien taajuuksiin joten olisi väärin ensin sosialisoida ne ja sitten myydä eteenpäin ts. yksityisten kanavien pitää katsoa jo nyt omistavan omat taajuutensa ja ne jätettävä rauhaan.
1.2.16 Julkisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa otettava käyttöön lukukausimaksu Yes
  No oikeastaan julkisia korkeakouluja ja yliopistoja ei pitäisi olla mutta niin kauan kun niitä on niin totta kai lukukausimaksuja tulisi periä.
1.2.17 Valtion asia ei ole päättää energiantuotantoyhtiöitä, -tapoja tai -paikkakuntia Yes
  Ei ole ei vaan markkinatalous hintamekanismeineen tietää paremmin. Tosin jos joku aikoo perustaa ydinvoimalan siltä voi/pitää edelyttää toimivaa suunnitelmaa ydinjätteen loppusijotuksen osalta mutta muuta säätelyä siinäkään ei pitäis olla.
1.2.18 Kirkon lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Yes
  Itsestäänselvää.
1.2.19 Tallennusmedioiden hyvitysmaksusta (ent. kasettimaksu) Testolle luovuttava Yes
  En näe siinä mitään järkeä.
1.2.20 Tekijänoikeuslainsäädäntö tulee purkaa Yes
  Näin on. Valtion ei tule tunnustaa minkäänlaisten immateriaalioikeuksien olemassaoloa mutta sopimusoikeudellisesti sellaisia voidaan silti toteuttaa lähinnä fyysiseen omistusoikeuteen sidottuna.
1.2.21 Patenteista tulee luopua Yes
  Kuten todettua en kannata mitään lakisääteistä aineetonta omistusoikeutta ja syy tähän on juuri se että se on ristiriidassa aineellisen omistuoikeuden kanssa.
1.3 Verotus
1.3.1 Verotusta tulee keventää ja yksinkertaistaa Yes
  Verotus on yksityisen omistusoikeuden loukkaus joten pidettävä minimissään.
1.3.2 Kaikkia tuloja verotettava samalla prosentilla Yes
  Tasavero on tasa-arvoa ja sitä paitsi vähentää turhaa byrokratiaa.
1.3.3 Verovähennykset tulee poistaa
  Tulonhankintamenojen verovähennysoikeus on säilytettävä koska muutenhan joku voisi joutua maksamaan nettotulojaan enemmän veroja. Kaikki muut verovähennysoikeudet sen sijaan tulisi poistaa jotta veropohja voidaan pitää mahdollisimman laajana ja sitä kautta veroaste mahdollisimman pienenä.
1.3.4 Hyväntekeväisyyden tulee olla verovapaata No
  Kaunis ajatus mutta aiheuttaisi liikaa käytännön ongelmia alkaen siitä miten määritellä "hyväntekeväisyys".
1.3.5 Arvonlisävero samansuuruiseksi kaikille Yes
  Esim. 0 voisi olla hyvä alv-% kaikille ja vaikka se olis suurempikin niin ei ole valtion tehtävä alkaa arvottamaan eri toimintoja erilaisella kohtelulla.
1.3.6 Ajoneuvovero lakkautettava Yes
  Korvattava tienkäyttömaksuilla. Siis maksetaan käytöstä ei omistamisesta.
1.3.7 Energiaverot tulee korvata saasteveroilla No
  Energiavero tulee poistaa mutta myöskään mitään saasteveroa ei tarvita. Kohtuuton saastuttaminen kiellettävä eksplisiittisesti ja jos haittoja syntyy niin korvaukset niistä kärsineille.
1.3.8 Perintövero tulee poistaa No
  Tässä olen muuttanut mielipidettäni koska onhan se sittenkin parempi verottaa kuolleita kuin eläviä. Eli perintövero-% olkoon vaikka 100 jos sillä kaikella vähennetään muuta verotusta.
1.3.9 TV-maksut poistettava, YLE maksulliseksi kanavaksi Yes
  Nykyisenkaltainen YLE on tosiasiassa vapaan tiedonvälityksen vihollinen. Valtiolle vois jättää ehkä yhden radiokanavan viranomaistiedotteita varten ja sen vois sitten rahoittaa normaalisti valtion budjetista mutta muuten kaikki valtiollinen mediatoiminta pois.
1.3.10 Transaktioveroa (ns. Tobinin veroa) ei tule säätää Yes
  Ei tietenkään kun niitä veroja on jo ennestäänkin ihan liikaa sekä erilaisten verojen määärän että niiden suuruuden osalta.
1.4 Sosiaaliturva
1.4.1 Nykyinen sosiaaliturvaviidakko tulee korvata yksinkertaisella perustulolla Yes
  Helppoa, yksinkertaista ja lopulta edullistakin nykyiseen verrattuna kun säästetään byrokratiakuluissa eikä tule kannustinloukkuja.
1.4.2 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustantaminen verovaroilla tulee lopettaa Yes
  Se perustulo riittäköön. Jos joku nykyisin hyvin tienaava haluaa säästää pahan päivän varalle niin se onnistuu ilman valtion interventiotakin.
1.4.3 Sosiaaliturva tulee rajata vain Suomen kansalaisille Yes
  Ei ole järkevää houkutella sellaisia maahanmuuttajia jotka tulee pelkästään sosiaaliturvan perässä kun taas itsensä elättävät maahanmuuttajat hyötyy tästä itsekkin alhaisempien verojen muodossa.
1.4.4 Kodinhoidontuen tulee vastata julkisen hoidon kuluja
1.4.5 Lapsilisät tulee korvata ikäporrastetulla perustulolla
  Lapsilisät tulee kyllä korvata perustulolla mutta en ymmärrä miksi sen pitäis olla jotenkin ikäporrastettua.
1.5 Politiikka
1.5.1 Perustuslain muutokset tulee hyväksyttää aina kansanäänestyksellä No
  Kansanäänestyksiä tulee järjestää vain sellaisista asioista jotka ovat aidosti yhteisiä riippumatta siitä onko kyse perustuslaista vai tavallisesta laista. (Ei siis ihmisten henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista- ei olisi järkevää esim. äänestää siitä poistetaanko nykyinen perustuslain suoma oikeus fyysiseen koskemattomuuteen tai omaisuudensuojaan)
1.5.2 Lakien perustuslaillisuuden arvointi annettava riippumattomalle perustuslakituomioistuimelle No
  Perustuslain valvominen on tärkeää mutta erilaisia tuomioistuimia on jo nyt vähintäänkin tarpeeksi joten niiden olisi vaan alettava käsittelemään myös perustuslaillisia asioita.
1.5.3 Julkisin varoin tuotetun tiedon tulee olla pääsääntöisesti julkista Yes
  Ei lisättävää.
1.5.4 Puoluetuet tulee lakkauttaa Yes
  Puoluetuet ovat inhottavaa nykyisiä valtarakenteita pönkittävää kähmintää ja piilokorruptiota.
1.5.5 Valtion ei pidä pakottaa kuntia liitoksiin Yes
  Näinhän se on. Mutta myös valtionosuudet poistettava jolloin kunnat kyllä vapaaehtoisestikkin yhdistyy jos se on tarkoituksenmukaista.
1.5.6 Nato-jäsenyydestä päätettävä kansanäänestyksellä Yes
  Tämä on sellainen tarkoitettu "aidosti yhteinen" asia joissa kansanäänestyksiä voi ja on suotavaakin käyttää.
2 Muutosehdotukset tavoitteisin
  Muutosehdotukset vuoden 2013 puoluekokoukseen.
2.1 Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi
2.1.1 Maanomistusvero tulee ottaa käyttöön, samalla muuta verotusta voidaan keventää. No
  Yksityinen omistusoikeus pyhä asia meille liberaaleille. Kommunismi on aatteena erikseen. Maanomistusvero merkitsee käytännössä kommunismia koska siinä yksityinen omistusoikeus kiistetään kokonaan jos kerran 100% maan arvosta verotetaan enkä ole nähnyt muunlaisia maaveromalleja. Ja vaikka jossain mallissa verotettaisiinkin vain osaa maan arvosta niin maanomistusvero olisi silti perseestä koska siinäkin tapauksessa veropohja olisi hyvin kapea koska vain pieni osa ihmisistä omistaa nykyään maata.
2.1.2 Haittaveroja voidaan korottaa, työn verotusta keventää. No
  Haittaverotus merkitsee tosiasiallisesti valtiokontrollin lisääntymistä ihmisten elämässä. Ei ole valtion tehtävä yrittää ohjailla ihmisten valintoja esim. terveellisempään tai siveellisempään suuntaan. Todellisista haitoista tulee toki maksaa korvauksia mutta haitoista kärsineille eikä valtiolle.
2.1.3 Sosiaaliturvatili tulee ottaa käyttöön. No
  Jos joku tälläisen tilin itselleen tai lapselleen haluaa niin sellaisen voi kyllä itsekkin perustaa johonkin pankkiin. Valtion pakkovaltaa siihen ei tarvita.
2.1.4 Valtion budjetin tulee olla aina tasapainossa. Yes
  Totta kai. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys ja velan ottaminen valtiolle pitäis olla rikollista. Nykyään valtion velkaantuminen on yksi maamme suurimmista tulevaisuudenongelmista.
2.2 Poistettavat kannat
2.2.1 Perustuloa kannattavasta kannasta tulee luopua. No
  Perustulo on aika suosittu idea joten olis kannatuksenkin puolesta hullua poistaa sellainen vetonaula ohjelmastamme puhumattakaan sitten ideologisesta puolesta.