Prev

Muutosehdotukset puolueohjelmaan

Lisäys: Ruotsin kieleltä pois virallisen kielen asema

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

33.33%

Answers: 3 ( 100.00% )

Kaksikielisyys ja pakkoruotsi. Ruotsinkieleltä tulisi poistaa toisen virallisen kielen asema, sillä Suomessa on vain vähän sellaisia kansalaisia, jotka osaavat puhua ruotsia, mutta eivät suomea. Myös koulujen pakollinen ruotsin opetus tulisi lakkauttaa. Kaksikielisyydestä ja pakkoruotsista luopuminen säästäisi rahaa ja lisäisi kansalaisten valinnanvapautta.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 2 ):
"Suomessa on n. 57 000 ruotsinkielistä joiden suomen kielen taito on heikko tai olematon. Näin pienen ihmisryhmän takia ei kannata ylläpitää kaksikielisyyttä, vaan heidän palvelunsaantinsa voidaan järkevämmin turvata esim. tulkki- tai avustajapalveluilla. Vertailun vuoksi venäjää äidinkielenään puhuvia asuu Suomessa jo n. 70 000."
"Keskitytään nyt ensin siihen opiskelun muuttamiseksi vapaaehtoiseksi, sen jälkeen voidaan katsoa pitäisikö mennä vielä pidemmälle."
"Jos Suomen valtio perustettais nyt niin en kannatais ruotsin ottamista viralliseksi kieleksi mutta kun se on sitä koko itsenäisyyden ajan ollut niin poistaminen tässä vaiheessa olis niin suuri keskisormen näyttö ruotsinkieliselle kansanosalle ettei sellaista vaan saa tehdä."
Created by jln Last edit: by jln