Prev

Muutosehdotukset puolueohjelmaan

Muutos: Autoilu

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 2 ( 66.67% )

Uusi muotoilu: "Autoilu. Kannatamme ajoneuvoveron lakkauttamista. Autoverotus pitää yllä keinotekoisen vanhaa autokantaa, mikä heikentää liikenneturvallisuutta ja kuormittaa ympäristöä. Autoilun ulkoishaitat kannattaisi veloittaa autoilijoilta polttoaineveron ja tienkäyttömaksujen muodossa. Polttoaineveroon ja tienkäyttömaksuihin hinnoiteltaisiin mukaan ajoneuvojen aiheuttamat ruuhka-, pakokaasu- ja meluhaitat, sekä niiden aiheuttamien vaaratilanteiden haitan arvo. Koska haitat ovat suurempia asutuskeskusten lähellä ajettaessa, on tienkäyttömaksujen periminen perusteltua, sillä pelkällä polttoaineen verotuksella ei saada kohdistettua haittoja tarkasti, vaan lähinnä haja-asutusalueilla ajavat maksaisivat tällöin kohtuuttoman suurta haittaveroa polttoaineidensa hinnoissa. Tienkäyttömaksujärjestelmä tulee toteuttaa vain mikäli toteutustapa ei loukkaa kansalaisten yksityisyydensuojaa, ja mikäli maksujen keräämiskustannukset ovat kohtuulliset suhteessa veron tuottoon."

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
"Autovero korvattava tienkäyttömaksulla joiden perimisessä julkinen valta ei kuitenkaan saa loukata yksityisyyttä."
Created by jln Last edit: by jln