Prev

Muutosehdotukset puolueohjelmaan

Poisto: Poistetaan perustulon kannatus

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

33.33%

Answers: 3 ( 100.00% )

Perustulo. Edistyspuolue on luopunut perustuloa puoltavasta kannasta vuoden 2014 puoluekokouksessaan, ja kannattaa sosiaaliturvan järjestämistä sosiaaliturvatilin avulla.

- Ansiosidonnainen työttömyysturva. Kannatamme verovaroin kustannetun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaiheittaista lopettamista. Mielestämme ansiosidonnaista työttömyysturvaa haluavien tulee hankkia tämä vakuutus esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai hankkimalla muu yksityinen työttömyysvakuutus.
- Työttömyys. Tekemätöntä työtä on loputtomasti, eikä työ lopu teknologisen kehityksen myötä, koska ihmisten tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jotta mahdollisimman moneen tehtävään kannattaisi palkata tekijä ja jotta näitä töitä kannattaisi ottaa vastaan, on mielestämme ensisijaisen tärkeää keventää ja yksinkertaistaa verotusta, kehittää sosiaaliturvaa nykyistä kannustavammaksi sosiaaliturvatilin avullla, ja vähentää työllistämistä vaikeuttavia lakeja.
- Vanhustenhuolto. Mielestämme yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää. Eläkkeelle jäävän eläke määräytyisi sosiaaliturvatilille kertyneiden säästöjen perusteella. Mikäli sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee eläköityvälle kuitenkin turvata välttämätön toimeentulo.”

Poistettavat kannat:
- Lapsilisät-kanta
- Opintotuki-kanta
- Progressiivinen verotus -kanta
- Sosiaaliturva-kanta
- Toimeentulotuki-kanta
- Työttömyysturva-kanta

Lisäksi puolueen yleisohjelmasta poistetaan kappale “Kannustavaan perustuloon”.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 2 ):
"Perustulo ei ole käytössä missään maailman valtiossa. Jotta sen suuruinen perustulo, joka riittäisi normaalin ihmisen elinkustannuksiin, voitaisiin rahoittaa, täytyisi työn verotusta kiristää. Saksassa tehdyssä simulaatiossa perustulo aiheuttti jopa bruttokansantuotteen laskua. Edistyspuolueen ei tule ajaa taloudelle haitallista työn verotuksen kiristämistä, sillä tämä edustaa sosialismia. Lainamuotoinen tuki on vastikkeetonta tukea liberaalimpi tukimuoto, ja lainamuotoisuus voidaan toteuttaa sosiaaliturvatilin avulla, joka on käytännössä toimivaksi havaittu ratkaisu. Äänestäjien karkaaminen ei ole hyvä peruste kannattaa huonoa järjestelmää."
"Nykyisen byrokraattisen ja passivoivan sosiaaliturvaviidakon korvaaminen yksinkertaisella ja kannustavalla perustulolla olisi yksi eniten vapautta lisääviä ja taloutta sekä työllisyyttä parantavia muutoksia. Sen kannattamisesta luopuminen olisi virhe ja moni sitä tärkeänä pitävä joutuisi äänestämään joko piraatteja tai vihreitä."
"Sehän ois hyvin hölmöä koska jokainen sen kanssa tekemisissä ollut kyllä tietää millainen byrokraattinen helvetti nykyinen sos.turvasysteemi on."
Created by jln Last edit: by jln