Edistyspuolueen puoluekokous 2014
# Question Luhtala
1 Muutosehdotukset puolueohjelmaan
1.1 Lisäys: Kannatus Nato-jäsenyydelle Yes
  Liberaalien tulisi kannattaa kustannustehokasta tapaa järjestää julkiset palvelut. Nato-jäsenyyden arvioidut vuotuiset kustannukset ovat n. 39 miljoonaa euroa (arvio vuodelta 2007), eli alle 2 % nykyisistä puolustusmenoista. Koska jäsenmaat säilyttävät kansallisen itsemääräämisoikeuden, on oleellinen kysymys se, että nostaako jäsenyyteen käytetty 39 miljoonaa Suomen turvallisuutta enemmän kuin saman rahan käyttäminen nykyisen puolustusjärjestelmän ylläpitoon
1.2 Lisäys: Ruotsin kieleltä pois virallisen kielen asema Yes
  Suomessa on n. 57 000 ruotsinkielistä joiden suomen kielen taito on heikko tai olematon. Näin pienen ihmisryhmän takia ei kannata ylläpitää kaksikielisyyttä, vaan heidän palvelunsaantinsa voidaan järkevämmin turvata esim. tulkki- tai avustajapalveluilla. Vertailun vuoksi venäjää äidinkielenään puhuvia asuu Suomessa jo n. 70 000.
1.3 Lisäys: Steriloimisen alaikärajan laskeminen Yes
1.4 Muutos: Maanomistusvero Yes
1.5 Muutos: Autoilu Yes
1.6 Muutos: Alkoholiverotus Yes
1.7 Muutos: Arvonlisävero Yes
1.8 Muutos: Sosiaaliturvatili Yes
1.9 Poisto: Poistetaan perustulon kannatus Yes
  Perustulo ei ole käytössä missään maailman valtiossa. Jotta sen suuruinen perustulo, joka riittäisi normaalin ihmisen elinkustannuksiin, voitaisiin rahoittaa, täytyisi työn verotusta kiristää. Saksassa tehdyssä simulaatiossa perustulo aiheuttti jopa bruttokansantuotteen laskua. Edistyspuolueen ei tule ajaa taloudelle haitallista työn verotuksen kiristämistä, sillä tämä edustaa sosialismia. Lainamuotoinen tuki on vastikkeetonta tukea liberaalimpi tukimuoto, ja lainamuotoisuus voidaan toteuttaa sosiaaliturvatilin avulla, joka on käytännössä toimivaksi havaittu ratkaisu. Äänestäjien karkaaminen ei ole hyvä peruste kannattaa huonoa järjestelmää.
2 Varjobudjetti
2.1 Edistyspuoleelle tulisi hyväksyä oheinen varjobudjetti Yes