Questions
# Question Approval
2 Muut
2.1 Perustuslaista pitää järjestää kansanäänestys Approval 93%
2.2 Parlamentin valtaa pitää kasvattaa suhteessa komissioon ja neuvostoon Approval 50%
2.3 EU:lle pitää valita presidentti Approval 21%
2.4 EU:n pitää ottaa käyttöön ohjelmistopatentit Approval 8%
2.5 EU:n pitää perustaa yhteinen turvallisuusorganisaatio rikollisuutta ja terrorismia vastaan Approval 43%
2.6 Suomen pitää erota EU:sta Approval 38%
Created by jln Last edit: