Prev

Muut

EU:n pitää ottaa käyttöön ohjelmistopatentit

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

7.69%

Answers: 13 ( 81.25% )
Approval
Yes ( 1 ): Abstain(with comments): No ( 12 ):
" Ei lakisääteisesti, mutta kun se tapahtuu sopimusoikeudellisesti niitä ei myöskään pidä kieltää."
"Patentit ovat merkantilismin ajalta periytyviä lakisääteisiä monopoleja, jotka ovat ristiriidassa vapaan markkinatalouden ja yksityisen omistusoikeuden kanssa. Tekijänoikeudet ovat asia erikseen, koska taiteellisten tuotteiden myyjät voivat sopia ostajan kanssa tekijänoikeuksista, kopiointikiellosta jne. Usein idiootit sotkevat nämä kaksi asiaa toisiinsa ja kannattavat molempia tai vastustavat molempia. Konsistentti liberaali kannattaa tekijänoikeuksia ja vastustaa patentteja. "
"Sitten ei kohta voi enää ohjelmoida tallomatta patenteille."
"Vastustan immateriaalioikeuksia koska ne ovat pitkälti hyödyttömiä, ristiriidassa fyysisen omistusoikeuden kanssa ja usein hyvin riskialttiita pitkällä aikavälillä. Toissijaisesti katson, että nykyistä rajatumpi immateriaali saavuttaisi kaikki väitetyt hyödyt *paljon* vähemmillä haitoilla. Mm. suoja-aikoja, teoskynnystä ja patentoitavuutta tulisi tiukentaa."
Created by jln Last edit: by jln