Prev

Liberalismiin liittyvät

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet pitää kirjata EU:n perustuslakiin

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

20.00%

Answers: 15 ( 93.75% )
Approval
Yes ( 3 ): No ( 12 ):
"Jokaisella tulisi olla oikeus elää ihmisarvoista elämää, mahdollisuus asua sisätiloissa, kouluttaa itsensä ja saada tarvittaessa apua hädässään."
"Valtiovallan ei pidä taata näitä ns. TSS-oikeuksia millään tasolla. Valtiovallan pitää keskittyä yövartijavaltion tehtäviin."
"Suurin osa niistä on täyttä paskaa ja niiden olemassaolo vaatisi valtion."
"Millään julkisyhteisöllä ei ole valtuuksia luvata tälläisiä koska se vaatisi pakkovaltaa."
"Itse kannatan aatteeni takia puhdasta negatiivista vapautta. TSS-oikeudet taas ovat osa sosialidemokratiaa, ja perustuvat positiivisille oikeuksille. Monet niistä eivät edes ole perusteltavissa positiivisen *vapauden* näkökulmasta, vaan ovat ihan vain positiivisia etuisuuksia. Tällaisia klassinen liberaali vastustaa."
Created by jln Last edit: by jln