Prev

Liberalismiin liittyvät

Jäsenmaiden verotus pitää yhdenmukaistaa

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

6.67%

Answers: 15 ( 93.75% )
Approval
Yes ( 1 ): No ( 14 ):
"Verotus pitää ajaa alas. Klassinen liberaali yövartijavaltio tulisi toimeen ilman mitään arvonlisäveroa tai tuloveroa. Polttoainevero yms. haittaverot ovat tarpeellisia ulkoishaittojen hinnoittelemiseksi. Näiden haittaverojen tuoton tulouttaminen saasteista kärsiville ihmisille on hankalaa, joten tuottoa voidaan yhtä hyvin käyttää yövartijavaltion menojen kattamiseen. Mikäli haittaverojen tuotto ei yövartijavaltion kustantamiseen riitä, loput voidaan kattaa esimerkiksi juuri kansalaisuusmaksulla (esim. 10 euroa/kk per lärvi) ja/tai äänestysmaksulla (esim. 100 euroa äänestämisestä kunnallis- tai eduskuntavaaleissa)."
"Joka maa päättäköön itse."
" Tosin jonkinlaisen ylärajan voisi kyllä laittaa. Yli 50% verotusta voidaan pitää jo ihmisoikeusloukkauksena."
"Verokilpailu on ihan vain hyvästä. Etenkin Euroopassa jossa veroasteet ovat jo pitkään olleet sietämättömän korkeita."
Created by jln Last edit: by jln