Olen 26-vuotias helsinkiläinen matematiikan opiskelija ja ohjelmoija. Tarkka aatteeni on libertaari minarkismi, eli toinen radikaalin markkinaliberalismin pääsuunnista. Toisaalta olen libertaariksi hieman eksentrinen; hyväksyn tiettyjä ajatuksia jotka ovat selvästi valtavirran ulkopuolella, sekä politiikassa että parapoliittisissa aiheissa. Sähköpostiosoitteeni on decoy@iki.fi, jos vaikka joskus haluaisit postitella. Jollet, lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.iki.fi/~decoy/front.
Euroopan Unioni
# Question Syreeni
1 Liberalismiin liittyvät
1.1 Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet pitää kirjata EU:n perustuslakiin No
  Itse kannatan aatteeni takia puhdasta negatiivista vapautta. TSS-oikeudet taas ovat osa sosialidemokratiaa, ja perustuvat positiivisille oikeuksille. Monet niistä eivät edes ole perusteltavissa positiivisen *vapauden* näkökulmasta, vaan ovat ihan vain positiivisia etuisuuksia. Tällaisia klassinen liberaali vastustaa.
1.2 Perustuslaissa tulee mainita Euroopan kristilliset arvot No
  Maalliset ja ylimaalliset asiat ovat erillisiä. Niitä ei tulisi sotkea, eikä varsinkaan laissa, eikä varsinkaan perustuslaissa, koska jälkimmäisissä on kysymys väkivallankäytöstä. Väkivaltaa tulee voida käyttää vain negatiivisen uskonnonvapauden takaamiseen, eli suoranaisen uskonnollisen sorron estämiseen.
1.3 Jäsenmaiden verotus pitää yhdenmukaistaa No
  Verokilpailu on ihan vain hyvästä. Etenkin Euroopassa jossa veroasteet ovat jo pitkään olleet sietämättömän korkeita.
1.4 Jäsenmaiden sosiaaliturva pitää yhdenmukaistaa No
  Kilpailu on hyvästä sosiaaliturvassakin. Itse asiassa tässä paine järjestelmän purkamiseen ei edes ole niin kova kuin monet väittävät, koska yllättäen esim. Suomen sosiaaliturva tulee tietyissä suhteissa (erit. terveydenhuolto) jopa halvemmaksi kuin tämänhetkiset puoliyksityiset ratkaisut. On parempi, että markkinat tässä pakottavat yksityiseen innovaatioon, ja tuottavat sitten lopulta oikeasti yksityisiä, tehokkaimpia ratkaisuja.
1.5 EU:n pitää poistaa tullit kehitysmaiden tuotteilta Yes
  Tullit ovat varkautta, haitallisia talouden toiminnalle ja tässä ne ovat vielä syrjinnän muotokin. Tullien poistaminen olisi parempaa kehitysapua kuin kehitysapu.
1.6 EU:n pitää poistaa kaikki tullit Yes
  Tullit haittaavat kansainvälistä kauppaa, eli siis kansainvälistä yhteistyötä. Niille ei ole kuin aikaa sitten vanhentuneita merkantilistisia perusteita. Taloustieteensä tuntevat eivät ole kannattaneet niitä pariin vuosisataan.
1.7 EU:n tukiaiset, maatalous- ja aluetuet mukaan lukien, pitää lakkauttaa Yes
  Tukiaiset ovat erityisetuisuuksia. Ne ovat paitsi moraalisesti väärin myös taloudellisesti tehottomia.
1.8 Siirtymäajat uusien jäsenmaiden kansalaisten vapaalle liikkumiselle ovat tarpeellisia No
  Vapaasta liikkuvuudesta voi syntyä siirtymäajan ongelmia, kyllä, mutta nämä ongelmat korkeintaan kannustavat muiden valtiollisten rakenteiden muokkaamiseen liberaalimpaan suuntaan. Klassinen liberaali valtiomallihan ei kärsi millään tavalla mittavastakaan maahanmuutosta, toisin kuin monet muut. Se vain hyötyy uudesta työvoimasta ja ennen kaikkea työvoiman siirtymisestä paremman lain piiriin.
1.9 EU:n pitää rajoittaa maahanmuuttoa kehitysmaista nykyistä enemmän No
  Miksi kehitysmaat olisivat tässä jotenkin erityinen oma kategoriansa? Siksi että niistä muuttaa köyhiä siirtolaisia? No mutta tämähän on vain entistäkin suurempi syy auttaa juuri näitä köyhiä. Ainoa syy pelätä tällaista maahanmuuttoa ovat hyvinvointiyhteiskunnan lisääntyvät kustannukset, mutta minähän en tietysti kannata hyvinvointiyhteiskuntaa.
1.10 EU:n huumelainsäädäntöä pitää tiukentaa No
  Huumesodasta koituu nykyäänkin jo paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Paremminkin huumeet tulisi vapauttaa, niin ettei ihmisiä turhaan rangaistaisi teoista jotka vahingoittavat vain heitä itseään, eikä resursseja tuhlattaisi huumesotaan, joka vain pahentaa yhteiskunnallistakin ongelmaa.
1.11 Seksin osto pitää kieltää EU:ssa No
  Paremminkin bordellit, paritus ja vastaava pitää laillistaa täysimääräisesti, sekä rinnastaa tavalliseen työntekoon. Parittajaan tulee päteä samojen sääntöjen kuin vaikkapa Nokia pomoihin. Vain tällä tavalla prostituoitujen (etenkin pakkoprostituoitujen) tukala tilanne on ratkaistavissa ja normalisoitavissa.
2 Muut
2.1 Perustuslaista pitää järjestää kansanäänestys Yes
  Kansan laaja tuki EU:n perustuslaille on minimaalinen reunaehto sille että se voidaan hyväksyä. Tosin itse edellyttäisin, että laki on myös liberaali, mutta voitaisiin lähteä liikkeelle siitä että kansan sentään suostuu noudattamaan sitä...
2.2 Parlamentin valtaa pitää kasvattaa suhteessa komissioon ja neuvostoon No
  EU:n nykyinen vallanjako painottaa yksimielisyyttä komission vahvan aseman tähden. Parlamentin vallan kasvattaminen johtaisi enemmistöpäätöksenteon lisääntymiseen. Tämä olisi pahasta, aivan kuten se on useimmissa rajoittamattomissa demokratioissa. Ja uuden perustuslakiluonnoksen valossahan EU:n valta on käytännössä rajoittamatonta, alusta alkaen.
2.3 EU:lle pitää valita presidentti No
  EU:n tulisi säilyä löyhänä kauppaliittona. Siitä ei tulisi tulla liittovaltiota, presidentteineen, koska tämä keskittäisi tarpeettomasti valtaa.
2.4 EU:n pitää ottaa käyttöön ohjelmistopatentit No
  Vastustan immateriaalioikeuksia koska ne ovat pitkälti hyödyttömiä, ristiriidassa fyysisen omistusoikeuden kanssa ja usein hyvin riskialttiita pitkällä aikavälillä. Toissijaisesti katson, että nykyistä rajatumpi immateriaali saavuttaisi kaikki väitetyt hyödyt *paljon* vähemmillä haitoilla. Mm. suoja-aikoja, teoskynnystä ja patentoitavuutta tulisi tiukentaa.
2.5 EU:n pitää perustaa yhteinen turvallisuusorganisaatio rikollisuutta ja terrorismia vastaan No
  Nykyinen poliisiyhteistyö on aivan riittävää, ja hajautettu organisaatio auttaa vähentämään vallankeskittymisen riskejä sekä tiedonjakoon liittyviä yksityisyysongelmia.
2.6 Suomen pitää erota EU:sta No
  EU voi olla hyödyllinen kauppaliitto kuten se on ollut. Sen toimintaa ja itsenäistä päätösvaltaa pitäisi vain rajoittaa huomattavasti.