Euroopan Unioni
# Question Hovila
1 Liberalismiin liittyvät
1.1 Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet pitää kirjata EU:n perustuslakiin
1.2 Perustuslaissa tulee mainita Euroopan kristilliset arvot
1.3 Jäsenmaiden verotus pitää yhdenmukaistaa
1.4 Jäsenmaiden sosiaaliturva pitää yhdenmukaistaa
1.5 EU:n pitää poistaa tullit kehitysmaiden tuotteilta
1.6 EU:n pitää poistaa kaikki tullit
1.7 EU:n tukiaiset, maatalous- ja aluetuet mukaan lukien, pitää lakkauttaa
1.8 Siirtymäajat uusien jäsenmaiden kansalaisten vapaalle liikkumiselle ovat tarpeellisia
1.9 EU:n pitää rajoittaa maahanmuuttoa kehitysmaista nykyistä enemmän
1.10 EU:n huumelainsäädäntöä pitää tiukentaa
1.11 Seksin osto pitää kieltää EU:ssa
2 Muut
2.1 Perustuslaista pitää järjestää kansanäänestys Yes
2.2 Parlamentin valtaa pitää kasvattaa suhteessa komissioon ja neuvostoon Yes
2.3 EU:lle pitää valita presidentti No
2.4 EU:n pitää ottaa käyttöön ohjelmistopatentit No
2.5 EU:n pitää perustaa yhteinen turvallisuusorganisaatio rikollisuutta ja terrorismia vastaan No
2.6 Suomen pitää erota EU:sta Yes