26, tällä hetkellä työskentelen kaupassa, jussi.laakso@gmail.com, naimaton, kannatan klassista liberalismia
Euroopan Unioni
# Question Laakso
1 Liberalismiin liittyvät
1.1 Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet pitää kirjata EU:n perustuslakiin No
  Millään julkisyhteisöllä ei ole valtuuksia luvata tälläisiä koska se vaatisi pakkovaltaa.
1.2 Perustuslaissa tulee mainita Euroopan kristilliset arvot No
  Ei tietenkään minkään yksittäisen uskonnon arvoja vaan elämänkatsomuksen vapaus.
1.3 Jäsenmaiden verotus pitää yhdenmukaistaa No
  Tosin jonkinlaisen ylärajan voisi kyllä laittaa. Yli 50% verotusta voidaan pitää jo ihmisoikeusloukkauksena.
1.4 Jäsenmaiden sosiaaliturva pitää yhdenmukaistaa No
  Ei mitään syytä tälläiseen. Keskusjohtoisuutta pitää välttää.
1.5 EU:n pitää poistaa tullit kehitysmaiden tuotteilta Yes
  Kaikki tullit pitäisi poistaa. Kehitysmaat toki hyötyisivät eniten.
1.6 EU:n pitää poistaa kaikki tullit Yes
  Mitä vapaampaa kauppa on, sen enemmän se hyödyttää ihmisiä. Sitä vartenhan kauppaa käydään että kaikki sen osapuolet hyötyvät. Sen rajoittaminen ja hankaloittaminen on siis suoraan pois ihmisten hyvinvoinnista.
1.7 EU:n tukiaiset, maatalous- ja aluetuet mukaan lukien, pitää lakkauttaa Yes
  Vääristää vapaata kilpailua.
1.8 Siirtymäajat uusien jäsenmaiden kansalaisten vapaalle liikkumiselle ovat tarpeellisia No
  Paitsi että ne ovat tarpeettomia ne ovat väärin. Vapaa liikkuvuus on kaikkien perusoikeus.
1.9 EU:n pitää rajoittaa maahanmuuttoa kehitysmaista nykyistä enemmän No
  Sama perustelu pätee tähänkin.
1.10 EU:n huumelainsäädäntöä pitää tiukentaa No
  Ennemminkin lieventää sivullisille vaarattomien huumeiden osalta. Mieluiten kuitenkin jätettävä kansalliselle tai jopa sitä alemmalle tasolle päätettäväksi.
1.11 Seksin osto pitää kieltää EU:ssa No
  Ei vapaaehtoinen seksikauppa ketään vahingoita. Voimavarat suunnattava pakottamisen estämiseen.
2 Muut
2.1 Perustuslaista pitää järjestää kansanäänestys Yes
  Välitön demokratia on aina parempi kuin välillinen.
2.2 Parlamentin valtaa pitää kasvattaa suhteessa komissioon ja neuvostoon Yes
  Eu:n ainoa demokraattisesti valittu toimielin.
2.3 EU:lle pitää valita presidentti
  Riippuu toimivaltuuksista.
2.4 EU:n pitää ottaa käyttöön ohjelmistopatentit
  Ei lakisääteisesti, mutta kun se tapahtuu sopimusoikeudellisesti niitä ei myöskään pidä kieltää.
2.5 EU:n pitää perustaa yhteinen turvallisuusorganisaatio rikollisuutta ja terrorismia vastaan Yes
  Nimen omaan tälläisissä asioissa Eu:sta voi oikeesti olla jotain hyötyäkin. Terrorismi kun on rajat ylittävää.
2.6 Suomen pitää erota EU:sta
  Tällä hetkellä se ei ole ajankohtaista, mutta jos Eu:n kehitys menee entistäkin epäliberaalimpaan suuntaan niin kyllä. Jäsenyys ei missään nimessä ole mikään itseisarvo.