Eurovaalit 2014
Questions
# Question Approval
1 EUvox
 
Kysymykset EUvox-vaalikoneesta
1.1 Suomen tulisi luopua eurosta Approval 0%
1.2 Yksittäisellä jäsenvaltiolla tulisi olla oikeus estää perussopimusmuutos, vaikka kaikki muut jäsenvaltiot suostuisivat siihen Approval 0%
1.3 EU-kansalaisten oikeutta työskennellä Suomessa tulisi rajoittaa Approval 0%
1.4 EU:lla tulisi olla yhteinen ulkopolitiikka, vaikka tämä rajoittaisikin Suomen mahdollisuuksia toimia itsenäisesti Approval 0%
1.5 EU:n tulisi kohdentaa resursseja rikkaimmilta EU-alueilta köyhimmille Approval 0%
1.6 Kaiken kaikkiaan EU-jäsenyys on ollut Suomelle huono asia Approval 0%
1.7 EU-sopimuksista pitäisi päättää eduskunnassa eikä kansanäänestyksillä Approval 0%
1.8 EU:n pitäisi määrätä talouspakotteita Venäjälle, vaikka tämä vaarantaisikin kaasutoimitukset EU-maille Approval 50%
1.9 Suomen tulee aktiivisesti toteuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita Approval 0%
1.10 EU-kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajaa tulee alentaa kaikissa jäsenvaltioissa 16 vuoteen Approval 100%
1.11 Suomen on EU-tukien lisäksi pyrittävä säilyttämään kansallinen taloudellinen tuki maataloudelleen Approval 0%
1.12 Vapaa markkinatalous edistää terveydenhoitojärjestelmän toimintaa Approval 100%
1.13 Julkisen sektorin henkilöstömäärää tulisi vähentää Approval 100%
1.14 Valtiovallan tulisi puuttua mahdollisimman vähän talouteen Approval 100%
1.15 Varallisuutta tulisi siirtää rikkaimmilta köyhimmille Approval 0%
1.16 Julkisten menojen leikkaaminen on hyvä tapa ratkaista talouskriisi Approval 100%
1.17 Työntekijöiden irtisanomisen tulisi olla yrityksille helppoa Approval 100%
1.18 EU:n ulkopuolinen lainanotto Kansainvälisen valuuttarahaston kaltaisilta instituutioilta (IMF) on hyvä ratkaisu kriisitilanteisiin Approval 0%
1.19 Ympäristön suojeleminen on talouskasvun edistämistä tärkeämpää Approval 0%
1.20 Valtion tulisi ottaa ottaa pelastamansa pankki hallintaansa Approval 0%
1.21 Niin kutsuttua haittaveroa tulee laajentaa useampiin epäterveellisiksi todettuihin elintarvikkeisiin Approval 0%
1.22 Maahanmuuttajien tulisi sopeutua Suomen arvoihin ja kulttuuriin Approval 0%
1.23 Yksityisyyden rajoittaminen on hyväksyttävä tapa torjua rikollisuutta Approval 0%
1.24 Yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi valtiolla tulisi olla mahdollisuus rajoittaa mielenosoituksia Approval 100%
1.25 Lievemmistä rikoksista tuomittuja tulisi rangaista yhdyskuntapalvelulla vankilatuomion sijaan Approval 0%
1.26 Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulisi olla samanlaiset oikeudet avioliittoon ja lasten adoptointiin kuin heteroseksuaalisillakin pareilla Approval 100%
1.27 Naisilla tulisi olla oikeus päättää vapaasti aborttiin liittyvissä asioissa Approval 100%
1.28 Kannabiksen virkistyskäyttö tulisi laillistaa Approval 100%
1.29 Eduskunta-, kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa puolueiden ehdokaslistoilla tulee olla yhtä paljon miehiä ja naisia Approval 0%
1.30 Kouluruokailussa tulisi merkittävästi lisätä kasvisruokavaihtoehtoja, vaikka se nostaisi kustannuksia Approval 0%
2 Työkone
 
Työkone STTK:n SAK:n ja AKAVA:n yhteinen vaalikone
2.1 Pitäisikö EU:n säätää vähimmäispalkoista? Approval 0%
2.2 Tulisiko työntekijän noudattaa sen maan työehtoja, jossa hän työskentelee? Approval 0%
2.3 Tarvitaanko EU:ssa yhteistä lainsäädäntöä irtisanomissuojasta? Approval 0%
2.4 Onko mielestäsi tarpeellista järjestää ammattiliitoille itsenäinen EU-tasoinen joukkokanneoikeus työntekijän aseman turvaamiseksi? Approval -%
2.5 EU:n tulee säätää työaikojen vähimmäistasosta kattavalla direktiivillä kaikkia jäsenmaita sitovasti Approval 0%
2.6 Tuleeko työsuojelulainsäädäntöä lisätä EU:ssa? Approval 0%
2.7 Tulisiko EU:lle antaa enemmän toimivaltaa säännellä pankkeja ja rahoituslaitoksia tulevien kriisien ehkäisemiseksi? Approval 0%
2.8 Tulisiko EU:n säätää yritysverotuksen vähimmäistasosta? Approval 0%
2.9 EU:n budjetista valtaosa käytetään maatalouden ylläpitämiseen. Pitäisikö budjetin painopistettä siirtää muiden toimialojen ja työpaikkojen luomisen suuntaan? Approval -%
2.10 Euroopan Komissio arvioi harmaan talouden ja veronkierron vievän 1000 miljardia euroa. Tuleeko tämän ehkäisemiseksi luoda kaikkia jäsenvaltioita sitova ohjelma ja lainsäädäntö? Approval 0%
3 Paikallislehtien vaalikone
 
Paikallislehtien yhteinen Vaalikone. Mukana: Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Turkulainen, Länsiväylä, Savon Sanomat, Aamuposti, Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat, Mäntsälän Uutiset, Tamperelainen, Sipoon Sanomat, Imatralainen, Lappeenrannan Uutiset, Nurmijärven Uutiset, Seinäjoen Sanomat, Vihdin Uutiset, Uusimaa, Keski-Uusimaa
3.1 Tukipakettien antaminen talouskriisistä kärsineille euromaille oli virhe. Approval 100%
 
EU-maat ovat antaneet hätälainoja muun muassa Irlannille, Kreikalle ja Portugalille.
3.2 EU:n jäsenmailla tulee olla mahdollisuus rajoittaa maahanmuuttajien oikeutta sosiaaliturvaan. Approval 100%
 
Suomi myöntää maassa vakinaisesti asuville esimerkiksi Kelan etuuksia ja julkisen terveydenhuollon.
3.3 Kansalaisten vapaata liikkuvuutta EU:n alueella on rajoitettava. Approval 0%
 
EU-maiden kansalaiset saavat liikkua vapaasti maasta toiseen. Vapaan liikkuvuuden lieveilmiönä on pidetty muun muassa romanikerjäläisten saapumista Suomeen.
3.4 Suomen ja Venäjän välille on saatava viisumivapaus. Approval 100%
3.5 EU:n on kiellettävä kansalliset alkoholimonopolit. Approval 100%
 
Suomessa Alkolla on yksinoikeus myydä yli 4,7-prosenttisia alkoholijuomia.
3.6 Suomen on ajettava esitettyjä tiukempia ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Approval 0%
 
Euroopan komissio esittää 40 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.
3.7 EU-parlamentin on otettava kielteinen kanta ydinvoiman lisärakentamiseen. Approval 0%
3.8 EU:n maataloustukia pitää leikata, vaikka se nostaisi ruoan hintaa. Approval 100%
3.9 EU-jäsenyys maksaa Suomelle liikaa. Approval 100%
3.10 Euroopan parlamentin jäsenten palkkoja on leikattava. Approval 100%
 
Euroopan parlamentin jäsenet saavat palkkaa noin 7600 euroa kuukaudessa sekä lisäksi kulukorvauksia ja päivärahoja.
3.11 EU tarvitsee yhteiset puolustusvoimat. Approval 0%
 
Ukrainan kriisi korostaa puolustusliitto Naton roolia Euroopassa. Vain osa EU-maista on Naton jäseniä.
3.12 EU:sta on tehtävä liittovaltio. Approval 0%
4 MTV3:n vaalikone
 
MTV3:n vaalikone
4.1 Suomalaisen europarlamentaarikon ensisijainen tehtävä on kansallisen edun puolustaminen Approval 0%
4.2 Suomen ei pidä enää osallistua kriisimaiden velkaratkaisuihin Approval 100%
4.3 EU:n ja Yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus tulisi solmia pian Approval 100%
4.4 EU:n tulisi puuttua enemmän naapurustossaan syttyviin kriiseihin, esim. Ukrainan tilanteeseen Approval 0%
5 Helsingin sanomien vaalikone
 
5.1 Suomessa tulisi järjestää kansanäänestys EU-jäsenyyden ehdoista samaan tapaan kuin Britanniassa aiotaan tehdä. Approval 100%
5.2 Suomen komissaari pitäisi valita suoralla kansanvaalilla. Approval 50%
5.3 Suomalaisten pitää saada terveydenhoitoa missä tahansa EU-maassa, vaikka se tarkoittaa että vastaavasti EU-kansalaiset saavat tulla hoitoon Suomeen. Approval 0%
5.4 Geenimuunneltuja ruokakasveja pitäisi saada kasvattaa EU:ssa nykyistä vapaammin. Approval 100%
5.5 EU:n pitää kieltää kännyköiden roaming- eli verkkovierailumaksut, jolloin EU:n sisäisissä puheluissa olisi sama hinta kaikkialle Approval 0%
5.6 EU:n tulisi pitkällä tähtäimellä pyrkiä eroon Venäjältä toimitetusta energiasta. Approval 50%
5.7 Turkkia ei pidä ottaa EU:n jäseneksi, vaikka se täyttäisikin jäsenkriteerit. Approval 0%
5.8 Suomen tulisi liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi. Approval 100%
6 YLE:n vaalikone
 
6.1 Ukrainalle on avattava tie EU-jäsenyyteen. Approval 100%
6.2 Laitonta maahanmuuttoa EU-alueelle torjutaan parhaiten avaamalla lisää mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle. Approval 100%
6.3 EU:n on katkaistava kaikki rahaliikenne veroparatiiseihin. Approval 0%
6.4 Pankkeja ei saa enää koskaan tukea veronmaksajien rahoilla Approval 100%
6.5 Kansainvälisten yritysten ja sijoittajien kiinnostusta Eurooppaan on voimakkaasti lisättävä karsimalla yritystoimintaan kohdistuvia rajoituksia ja kustannuksia. Approval 100%
6.6 EU:n on sidottava kauppasuhteet tiukemmin ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen. Approval -%
6.7 EU-budjetin monimutkaisesta rahoituksesta pitäisi siirtyä yleiseen EU-veroon. Approval 0%
Created by jln Last edit: