Eurovaalit 2014
Questions
# Question Approval
1 EUvox
 
Kysymykset EUvox-vaalikoneesta
1.1 Suomen tulisi luopua eurosta Approval 0%
1.2 Yksittäisellä jäsenvaltiolla tulisi olla oikeus estää perussopimusmuutos, vaikka kaikki muut jäsenvaltiot suostuisivat siihen Approval 0%
1.3 EU-kansalaisten oikeutta työskennellä Suomessa tulisi rajoittaa Approval 0%
1.4 EU:lla tulisi olla yhteinen ulkopolitiikka, vaikka tämä rajoittaisikin Suomen mahdollisuuksia toimia itsenäisesti Approval 0%
1.5 EU:n tulisi kohdentaa resursseja rikkaimmilta EU-alueilta köyhimmille Approval 0%
1.6 Kaiken kaikkiaan EU-jäsenyys on ollut Suomelle huono asia Approval 0%
1.7 EU-sopimuksista pitäisi päättää eduskunnassa eikä kansanäänestyksillä Approval 0%
1.8 EU:n pitäisi määrätä talouspakotteita Venäjälle, vaikka tämä vaarantaisikin kaasutoimitukset EU-maille Approval 50%
1.9 Suomen tulee aktiivisesti toteuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita Approval 0%
1.10 EU-kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajaa tulee alentaa kaikissa jäsenvaltioissa 16 vuoteen Approval 100%
1.11 Suomen on EU-tukien lisäksi pyrittävä säilyttämään kansallinen taloudellinen tuki maataloudelleen Approval 0%
1.12 Vapaa markkinatalous edistää terveydenhoitojärjestelmän toimintaa Approval 100%
1.13 Julkisen sektorin henkilöstömäärää tulisi vähentää Approval 100%
1.14 Valtiovallan tulisi puuttua mahdollisimman vähän talouteen Approval 100%
1.15 Varallisuutta tulisi siirtää rikkaimmilta köyhimmille Approval 0%
1.16 Julkisten menojen leikkaaminen on hyvä tapa ratkaista talouskriisi Approval 100%
1.17 Työntekijöiden irtisanomisen tulisi olla yrityksille helppoa Approval 100%
1.18 EU:n ulkopuolinen lainanotto Kansainvälisen valuuttarahaston kaltaisilta instituutioilta (IMF) on hyvä ratkaisu kriisitilanteisiin Approval 0%
1.19 Ympäristön suojeleminen on talouskasvun edistämistä tärkeämpää Approval 0%
1.20 Valtion tulisi ottaa ottaa pelastamansa pankki hallintaansa Approval 0%
1.21 Niin kutsuttua haittaveroa tulee laajentaa useampiin epäterveellisiksi todettuihin elintarvikkeisiin Approval 0%
1.22 Maahanmuuttajien tulisi sopeutua Suomen arvoihin ja kulttuuriin Approval 0%
1.23 Yksityisyyden rajoittaminen on hyväksyttävä tapa torjua rikollisuutta Approval 0%
1.24 Yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi valtiolla tulisi olla mahdollisuus rajoittaa mielenosoituksia Approval 100%
1.25 Lievemmistä rikoksista tuomittuja tulisi rangaista yhdyskuntapalvelulla vankilatuomion sijaan Approval 0%
1.26 Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulisi olla samanlaiset oikeudet avioliittoon ja lasten adoptointiin kuin heteroseksuaalisillakin pareilla Approval 100%
1.27 Naisilla tulisi olla oikeus päättää vapaasti aborttiin liittyvissä asioissa Approval 100%
1.28 Kannabiksen virkistyskäyttö tulisi laillistaa Approval 100%
1.29 Eduskunta-, kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa puolueiden ehdokaslistoilla tulee olla yhtä paljon miehiä ja naisia Approval 0%
1.30 Kouluruokailussa tulisi merkittävästi lisätä kasvisruokavaihtoehtoja, vaikka se nostaisi kustannuksia Approval 0%
Created by jln Last edit: