Eurovaalit 2014
Questions
# Question Approval
2 Työkone
 
Työkone STTK:n SAK:n ja AKAVA:n yhteinen vaalikone
2.1 Pitäisikö EU:n säätää vähimmäispalkoista? Approval 0%
2.2 Tulisiko työntekijän noudattaa sen maan työehtoja, jossa hän työskentelee? Approval 0%
2.3 Tarvitaanko EU:ssa yhteistä lainsäädäntöä irtisanomissuojasta? Approval 0%
2.4 Onko mielestäsi tarpeellista järjestää ammattiliitoille itsenäinen EU-tasoinen joukkokanneoikeus työntekijän aseman turvaamiseksi? Approval -%
2.5 EU:n tulee säätää työaikojen vähimmäistasosta kattavalla direktiivillä kaikkia jäsenmaita sitovasti Approval 0%
2.6 Tuleeko työsuojelulainsäädäntöä lisätä EU:ssa? Approval 0%
2.7 Tulisiko EU:lle antaa enemmän toimivaltaa säännellä pankkeja ja rahoituslaitoksia tulevien kriisien ehkäisemiseksi? Approval 0%
2.8 Tulisiko EU:n säätää yritysverotuksen vähimmäistasosta? Approval 0%
2.9 EU:n budjetista valtaosa käytetään maatalouden ylläpitämiseen. Pitäisikö budjetin painopistettä siirtää muiden toimialojen ja työpaikkojen luomisen suuntaan? Approval -%
2.10 Euroopan Komissio arvioi harmaan talouden ja veronkierron vievän 1000 miljardia euroa. Tuleeko tämän ehkäisemiseksi luoda kaikkia jäsenvaltioita sitova ohjelma ja lainsäädäntö? Approval 0%
Created by jln Last edit: