Prev

Työkone

Onko mielestäsi tarpeellista järjestää ammattiliitoille itsenäinen EU-tasoinen joukkokanneoikeus työntekijän aseman turvaamiseksi?

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

- %

No answers yet.
Yes ( 0 ): Abstain(with comments): No ( 0 ):
"Ei mitenkään kategorisesti mutta jos työntekijä liiton sellaiseen valtuuttaa niin siihen on oltava mahdollisuus."
Created by jln