HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/pirkanmaa/ehdokas/1774/
Eurovaalit 2014
# Question Luoma-Nirva
1 EUvox
  Kysymykset EUvox-vaalikoneesta
1.1 Suomen tulisi luopua eurosta
1.2 Yksittäisellä jäsenvaltiolla tulisi olla oikeus estää perussopimusmuutos, vaikka kaikki muut jäsenvaltiot suostuisivat siihen
1.3 EU-kansalaisten oikeutta työskennellä Suomessa tulisi rajoittaa No
1.4 EU:lla tulisi olla yhteinen ulkopolitiikka, vaikka tämä rajoittaisikin Suomen mahdollisuuksia toimia itsenäisesti
1.5 EU:n tulisi kohdentaa resursseja rikkaimmilta EU-alueilta köyhimmille
1.6 Kaiken kaikkiaan EU-jäsenyys on ollut Suomelle huono asia
1.7 EU-sopimuksista pitäisi päättää eduskunnassa eikä kansanäänestyksillä No
1.8 EU:n pitäisi määrätä talouspakotteita Venäjälle, vaikka tämä vaarantaisikin kaasutoimitukset EU-maille Yes
1.9 Suomen tulee aktiivisesti toteuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita
1.10 EU-kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajaa tulee alentaa kaikissa jäsenvaltioissa 16 vuoteen Yes
1.11 Suomen on EU-tukien lisäksi pyrittävä säilyttämään kansallinen taloudellinen tuki maataloudelleen No
1.12 Vapaa markkinatalous edistää terveydenhoitojärjestelmän toimintaa Yes
1.13 Julkisen sektorin henkilöstömäärää tulisi vähentää Yes
1.14 Valtiovallan tulisi puuttua mahdollisimman vähän talouteen Yes
1.15 Varallisuutta tulisi siirtää rikkaimmilta köyhimmille
1.16 Julkisten menojen leikkaaminen on hyvä tapa ratkaista talouskriisi Yes
1.17 Työntekijöiden irtisanomisen tulisi olla yrityksille helppoa Yes
1.18 EU:n ulkopuolinen lainanotto Kansainvälisen valuuttarahaston kaltaisilta instituutioilta (IMF) on hyvä ratkaisu kriisitilanteisiin
1.19 Ympäristön suojeleminen on talouskasvun edistämistä tärkeämpää
1.20 Valtion tulisi ottaa ottaa pelastamansa pankki hallintaansa
1.21 Niin kutsuttua haittaveroa tulee laajentaa useampiin epäterveellisiksi todettuihin elintarvikkeisiin
1.22 Maahanmuuttajien tulisi sopeutua Suomen arvoihin ja kulttuuriin
1.23 Yksityisyyden rajoittaminen on hyväksyttävä tapa torjua rikollisuutta No
1.24 Yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi valtiolla tulisi olla mahdollisuus rajoittaa mielenosoituksia
1.25 Lievemmistä rikoksista tuomittuja tulisi rangaista yhdyskuntapalvelulla vankilatuomion sijaan
1.26 Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulisi olla samanlaiset oikeudet avioliittoon ja lasten adoptointiin kuin heteroseksuaalisillakin pareilla Yes
1.27 Naisilla tulisi olla oikeus päättää vapaasti aborttiin liittyvissä asioissa
1.28 Kannabiksen virkistyskäyttö tulisi laillistaa
1.29 Eduskunta-, kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa puolueiden ehdokaslistoilla tulee olla yhtä paljon miehiä ja naisia No
1.30 Kouluruokailussa tulisi merkittävästi lisätä kasvisruokavaihtoehtoja, vaikka se nostaisi kustannuksia
2 Työkone
  Työkone STTK:n SAK:n ja AKAVA:n yhteinen vaalikone
2.1 Pitäisikö EU:n säätää vähimmäispalkoista? No
2.2 Tulisiko työntekijän noudattaa sen maan työehtoja, jossa hän työskentelee?
2.3 Tarvitaanko EU:ssa yhteistä lainsäädäntöä irtisanomissuojasta? No
2.4 Onko mielestäsi tarpeellista järjestää ammattiliitoille itsenäinen EU-tasoinen joukkokanneoikeus työntekijän aseman turvaamiseksi?
2.5 EU:n tulee säätää työaikojen vähimmäistasosta kattavalla direktiivillä kaikkia jäsenmaita sitovasti No
2.6 Tuleeko työsuojelulainsäädäntöä lisätä EU:ssa? No
2.7 Tulisiko EU:lle antaa enemmän toimivaltaa säännellä pankkeja ja rahoituslaitoksia tulevien kriisien ehkäisemiseksi?
2.8 Tulisiko EU:n säätää yritysverotuksen vähimmäistasosta? No
2.9 EU:n budjetista valtaosa käytetään maatalouden ylläpitämiseen. Pitäisikö budjetin painopistettä siirtää muiden toimialojen ja työpaikkojen luomisen suuntaan?
2.10 Euroopan Komissio arvioi harmaan talouden ja veronkierron vievän 1000 miljardia euroa. Tuleeko tämän ehkäisemiseksi luoda kaikkia jäsenvaltioita sitova ohjelma ja lainsäädäntö?
3 Paikallislehtien vaalikone
  Paikallislehtien yhteinen Vaalikone. Mukana: Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Turkulainen, Länsiväylä, Savon Sanomat, Aamuposti, Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat, Mäntsälän Uutiset, Tamperelainen, Sipoon Sanomat, Imatralainen, Lappeenrannan Uutiset, Nurmijärven Uutiset, Seinäjoen Sanomat, Vihdin Uutiset, Uusimaa, Keski-Uusimaa
3.1 Tukipakettien antaminen talouskriisistä kärsineille euromaille oli virhe. Yes
3.2 EU:n jäsenmailla tulee olla mahdollisuus rajoittaa maahanmuuttajien oikeutta sosiaaliturvaan.
3.3 Kansalaisten vapaata liikkuvuutta EU:n alueella on rajoitettava. No
3.4 Suomen ja Venäjän välille on saatava viisumivapaus.
3.5 EU:n on kiellettävä kansalliset alkoholimonopolit. Yes
3.6 Suomen on ajettava esitettyjä tiukempia ympäristö- ja ilmastotavoitteita.
3.7 EU-parlamentin on otettava kielteinen kanta ydinvoiman lisärakentamiseen.
3.8 EU:n maataloustukia pitää leikata, vaikka se nostaisi ruoan hintaa. Yes
3.9 EU-jäsenyys maksaa Suomelle liikaa. Yes
3.10 Euroopan parlamentin jäsenten palkkoja on leikattava.
3.11 EU tarvitsee yhteiset puolustusvoimat.
3.12 EU:sta on tehtävä liittovaltio. No
4 MTV3:n vaalikone
  MTV3:n vaalikone
4.1 Suomalaisen europarlamentaarikon ensisijainen tehtävä on kansallisen edun puolustaminen No
4.2 Suomen ei pidä enää osallistua kriisimaiden velkaratkaisuihin Yes
4.3 EU:n ja Yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus tulisi solmia pian Yes
4.4 EU:n tulisi puuttua enemmän naapurustossaan syttyviin kriiseihin, esim. Ukrainan tilanteeseen
5 Helsingin sanomien vaalikone
  Helsingin sanomien vaalikone
5.1 Suomessa tulisi järjestää kansanäänestys EU-jäsenyyden ehdoista samaan tapaan kuin Britanniassa aiotaan tehdä. Yes
5.2 Suomen komissaari pitäisi valita suoralla kansanvaalilla. Yes
5.3 Suomalaisten pitää saada terveydenhoitoa missä tahansa EU-maassa, vaikka se tarkoittaa että vastaavasti EU-kansalaiset saavat tulla hoitoon Suomeen.
5.4 Geenimuunneltuja ruokakasveja pitäisi saada kasvattaa EU:ssa nykyistä vapaammin.
5.5 EU:n pitää kieltää kännyköiden roaming- eli verkkovierailumaksut, jolloin EU:n sisäisissä puheluissa olisi sama hinta kaikkialle
5.6 EU:n tulisi pitkällä tähtäimellä pyrkiä eroon Venäjältä toimitetusta energiasta. Yes
5.7 Turkkia ei pidä ottaa EU:n jäseneksi, vaikka se täyttäisikin jäsenkriteerit. No
5.8 Suomen tulisi liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi.
6 YLE:n vaalikone
  YLE:n vaalikone
6.1 Ukrainalle on avattava tie EU-jäsenyyteen.
6.2 Laitonta maahanmuuttoa EU-alueelle torjutaan parhaiten avaamalla lisää mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle. Yes
6.3 EU:n on katkaistava kaikki rahaliikenne veroparatiiseihin. No
6.4 Pankkeja ei saa enää koskaan tukea veronmaksajien rahoilla Yes
6.5 Kansainvälisten yritysten ja sijoittajien kiinnostusta Eurooppaan on voimakkaasti lisättävä karsimalla yritystoimintaan kohdistuvia rajoituksia ja kustannuksia.
6.6 EU:n on sidottava kauppasuhteet tiukemmin ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen.
6.7 EU-budjetin monimutkaisesta rahoituksesta pitäisi siirtyä yleiseen EU-veroon. No