Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1.1 Talouspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii että:
1.1.1 Julkisen talouden alijäämää paikataan pääasiassa menoleikkauksin. Approval -%
1.1.2 Valtion budjettien alijäämäisyydestä tulee luopua velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi. Approval -%
1.1.3 Ansiotulo-­‐ ja pääomaverotuksen progressiosta luovutaan ja siirrytään tulojen suhteelliseen verotukseen. Approval -%
1.1.4 Nykymuotoisesta kehitysavusta luovutaan. Approval -%
1.1.5 Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta pidättäydytään jatkossa. Approval -%
1.1.6 Arvonlisäverotuksessa on siirryttävä yhteen verokantaan. Approval -%
1.1.7 Veropohjaa on laajennettava ja yhtenäistettävä, kuitenkin siten, että yleinen veroaste laskee. Approval -%
1.1.8 Hallitus laatii ohjelman ei-strategisten valtionyhtiöiden yksityistämiseksi. Approval -%
1.1.9 Kaikkien osinkojen verotuksessa tulee siirtyä tasaveroon. Approval -%
1.1.10 Finanssisääntelyä tulee keventää investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Approval -%
1.1.11 Perintöverotuksesta luovutaan kokonaan asteittain. Approval -%
1.1.12 Vero-­, maahanmuutto-­ ja sosiaaliturvajärjestelmiä kehitetään siten, että ne kannustavat työperäiseen maahanmuuttoon. Approval -%
Created by jln Last edit: