Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1.2 Työ- ja elinkeinopolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.2.1 Työehtosopimusten yleissitovuudesta on luovuttava. Approval -%
1.2.2 Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä. Approval -%
1.2.3 Työllistämisen kustannuksia madalletaan yrityksen velvoitteena olevan eläkemaksuosuuden pienentämisellä ja sen rinnalle kehitettävillä eläkerahastopohjaisilla ratkaisuilla. Approval -%
1.2.4 Työttömyysturvan byrokratiaa on vähennettävä. Approval -%
1.2.5 Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti molempien vanhempien työnantajien kesken, ja tätä varten on perustettava rahasto. Approval -%
1.2.6 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistetaan. Approval -%
1.2.7 Lakko ei saa vaikuttaa liittoon kuulumattomien palkanmaksuun. Approval -%
1.2.8 Laittomien lakkojen järjestämisestä langetettavien sakkojen rinnalle säädetään sanktioksi myös vahingonkorvausvelvollisuus yritykselle aiheutetun tappion perusteella. Approval -%
1.2.9 Oppisopimuskoulusta lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille. Approval -%
1.2.10 Valtion ja kuntien monopoleja puretaan ja niiden toimialoja vapautetaan kilpailulle. Approval -%
1.2.11 Yhteisöverotuksessa siirrytään verottamaan ainoastaan yrityksistä nostettavaa voittoa. Approval -%
1.2.12 Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista tulee lyhentää 90 päivään. Approval -%
1.2.13 Työntekijän ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tehdään palkattomaksi. Approval -%
1.2.14 Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään vähentämällä turhaa sääntelyä, esimerkiksi vapauttamalla kauppojen aukioloaikoja säätelevä liikeaikalaki. Approval -%
Created by jln Last edit: