Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1.3 Sosiaali- ja terveyspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.3.1 Perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu voidaan yhdistää maakuntien tasolle, mutta vaativa erikoissairaanhoito keskitetään yliopistollisiin keskussairaaloihin. Approval -%
1.3.2 Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistetaan siinä tapauksessa, että toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Approval -%
1.3.3 Kunnallisia päivähoitomaksuja kehitettävä porrastamalla maksu todellisiin hoitotunteihin perustuvaksi. Approval -%
1.3.4 Sosiaalimenojen osuutta pyritään laskemaan erityisesti passiivisia sosiaalietuuksia karsimalla. Approval -%
1.3.5 Julkisten terveyspalvelujen kohdalla maksullisten palveluiden osuutta on lisättävä. Approval -%
1.3.6 Omaishoidontuen taso tulee olla jatkossakin sellainen että omaishoitaminen kotona on mahdollista ja omaishoitajien kunnosta tulee huolehtia mahdollistamalla heidän lakisääteiset vapaapäivänsä paremmin Approval -%
1.3.7 Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämistä jatketaan, jotta palveluita voidaan tarjota entistä enemmän yhden luukun periaatteella. Approval -%
1.3.8 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja karsitaan tarjoamalla palveluita entistä enemmän verkossa. Approval -%
1.3.9 Vaihtoehtoisia palvelumuotoja kehitetään, ja kunnissa otetaan käyttöön esimerkiksi terveyskioskeja ja -busseja. Approval -%
1.3.10 Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen panostetaan tarjoamalla terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja nopeuttamalla esimerkiksi kuntoutukseen pääsyä. Approval -%
1.3.11 Mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi lasten ja nuorten psykososiaalisiin ongelmiin, kuten koulukiusaamisen ehkäisyyn, tulee panostaa. Approval -%
1.3.12 Päihdehuollon palveluita tulee keskittää ja karsia, ja päihdeongelmaisten sosiaalietuuksia ei tule maksaa käteisellä, vaan esimerkiksi ruokakupongeilla. Approval -%
1.3.13 Kolmannen sektorin palveluiden käyttämistä osana palveluverkkoa tulee lisätä, ja vapaaehtoistyön malleja tulee kehittää. Approval -%
1.3.14 Perusterveydenhuollon sairaansijoja tulee suositusten mukaisesti vähentää, ja palvelurakenteiden välisiä esteitä tulee purkaa jonojen poistamiseksi. Approval -%
1.3.15 Eutanasia laillistettava Suomessa. Approval -%
Created by jln Last edit: