Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1.5 Kuntapolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.5.1 Kuntasektorin velkaantumisen taittaminen on aloitettava välittömästi. Approval -%
1.5.2 Verotusoikeuden painopistettä siirretään valtiolta kunnille. Approval -%
1.5.3 Kunnallisten palveluiden rahoitusperiaate kirjataan perustuslakiin. Approval -%
1.5.4 Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsittava määrällisesti. Approval -%
1.5.5 Kuntien palvelurakenteita uudistettava palvelusetelein sekä palvelumaksuin. Approval -%
1.5.6 Kuntaliitosten yhteyteen säädetystä erityisestä viiden vuoden irtisanomisajasta luovutaan. Approval -%
1.5.7 Kuntaliitosselvitykset perustetaan tutkimustietoon ja niillä tavoitellaan tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kunnan koko ei ole itseisarvo. Approval -%
1.5.8 Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkossakin. Approval -%
1.5.9 Vapaakuntakokeilu tulee viedä käytäntöön. Approval -%
1.5.10 Julkiset kuntien ranking-listat otettava käyttöön. Approval -%
1.5.11 Kuntalaisaloitteiden käsittelyajat on saatava kuriin. Approval -%
1.5.12 Ruotsin mallin mukainen palvelualoite on otettava käyttöön. Approval -%
1.5.13 Kuntien väliselle kilpailulle asukkaista ja elinkeinoista ei tule luoda keinotekoisia esteitä. Approval -%
1.5.14 Kuntapolitiikan demokratiaa halventavista sukupuolikiintiöistä luovutaan. Approval -%
1.5.15 Kuntayhtymät on saatettava paremmin omistajakuntien ohjauksen alaisuuteen. Approval -%
1.5.16 Kuntien hankinta- ja kilpailuttamisosaamista on nostettava esimerkiksi it-hankkeiden osalta. Approval -%
1.5.17 Kuntien on selvitettävä ja avattava julkisiksi tuottamiensa palveluiden yksikköhinnat. Approval -%
1.5.18 Hinta lisätään palvelusta omavastuuosuuden maksavan kuntalaisen saamaan kuittiin, jotta kuntalainen näkee palvelun todellisen vertailukelpoisen hinnan. Approval -%
Created by jln Last edit: