Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1.6 Maa- ja metsätalouspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.6.1 Maatalouden kilpailukykyä parannetaan aloittamalla peltorakenneuudistus, jolla kasvatetaan keskimääräisten peltolohkojen pinta-­‐alaa. Approval -%
1.6.2 EU:n maataloustuet muutetaan maakohtaisesti ostovoimakorjatuksi tasatueksi. Approval -%
1.6.3 Kaikilla maatalouspolitiikan ratkaisuilla pyritään vähentämään tukiriippuvuutta. Approval -%
1.6.4 Valtion on päätöksillään edistettävä kilpailua alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan kesken. Approval -%
1.6.5 Maatalouden suorien investointitukien sijaan myönnetään investoinneille korkotukea. Approval -%
1.6.6 Tuontielintarvikkeilta vaaditaan samoja hygienia-, ympäristö- ja tuotantoeläimen hyvinvointistandardeja kuin kotimaiselta ruoalta. Approval -%
1.6.7 Pienpanimo- ja tilaviinituotteiden kuluttajamyyntiä koskevaa sääntelyä on vapautettava. Approval -%
1.6.8 Valtion omistamilta mailta on tarjottava lisää alueita metsästyskäyttöön. Approval -%
1.6.9 Jokamiehenoikeuksia ei rajoiteta kaupallisen marjanpoiminnan osalta. Approval -%
1.6.10 Turkisalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen on turvattava jatkossakin. Approval -%
1.6.11 Alle 25-vuotiaat vapautetaan valtion kalastusmaksuista. Approval -%
1.6.12 Luomutuotanto tulee mahdollistaa samalla tilalla kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti. Approval -%
1.6.13 Elintarvikkeiden oleellisimpien ainesosien alkuperä on merkittävä pakkauksiin. Approval -%
1.6.14 Veden käyttöä tehostetaan maataloudessa Euroopan alueella. Approval -%
1.6.15 Ruoan tuontitullit poistetaan asteittain Euroopan Unionin tasolla. Approval -%
Created by jln Last edit: