Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1.9 Energia- ja ympäristöpolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.9.1 Suomen ja Euroopan unionin energiaomavaraisuutta tulee kehittää ja lisätä. Approval -%
1.9.2 Kansalliset energiantuotannon tuet tulee asteittain poistaa ja mahdolliset tukitoimet kohdistaa investointeihin ja tuotekehitykseen. Approval -%
1.9.3 EU:n päästökauppaa tulee maantieteellisesti laajentaa ja sen pyrkimyksiä yksinkertaistaa. Approval -%
1.9.4 EU:n päästötavoitteita tulee kohdentaa maille, joiden päästötaso on korkein. Approval -%
1.9.5 Eurooppalaista energiaturvallisuutta ja -kestävyyttä kehitetään useampia Euroopan ulkopuolisia energialinjoja hyödyntämällä sekä omavaraisuutta lisäämällä. Approval -%
1.9.6 Windfall-vero tulee torpata. Approval -%
1.9.7 Ydinvoimalupapäätökset siirretään työ- ja elinkeinoministeriölle ja kaikki turvallisuus- ym. määräykset täyttävät hakemukset hyväksytään. Approval -%
1.9.8 Jätteenpolttoa tulee lisätä, sillä kaatopaikat aiheuttavat enemmän päästöjä ja pilaavat maaperää. Approval -%
1.9.9 Rakennusvalvonnan määräystulkintojen tulee olla kunnittain yhteneviä. Approval -%
1.9.10 Asuntojen pinta-alavaatimuksista tulee siirtyä markkinatarvepohjaiseen jakaumaan, jotta suurille kaupunkiseuduille saadaan lisää pienten asuntojen tuotantoa. Approval -%
1.9.11 Kaavavalituksia tulee suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa kirjallisen muistutuksen tehneille ja asettamalla valitusmaksu, joka palautetaan valituksen ollessa aiheellinen. Approval -%
1.9.12 Kuntien vanhentuneita yleiskaavoja tulee päivittää ja uusissa asemakaavoissa tulee välttää liiallista sääntelyä esimerkiksi rakenneratkaisuiden suhteen. Approval -%
1.9.13 Rakennusten pakollisista energiatodistuksista luovutaan. Approval -%
Created by jln Last edit: