Questions
# Question Approval
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää Approval 29%
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille Approval 100%
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti Approval 71%
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Approval 97%
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää Approval 50%
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Approval 100%
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Approval 90%
 
Tuotantolaitoksille ei tarvitsisi hakea harkinnanvaraisia lupia, kunhan ne täyttävät olemassaolevat turvallisuus- ja ympäristömääräykset ja huolehtivat riittävistä vakuutuksista ja päästö- ja haittamaksuista.
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys Approval 76%
 
Jos vastaat myöntävästi, kannattaa harkita addressin allekirjoittamista.
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi Approval 23%
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Approval 94%
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä Approval 0%
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää Approval 38%
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha Approval 0%
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää Approval 33%
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Approval 63%
 
Tavoiteohjelma, luku 5. Jos mielestäsi mallissa on jotain korjattavaa, kerro kritiikkisi vastauksesi kommentissa.
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Approval 66%
 
Tavoiteohjelma, luku 4. Jos mielestäsi mallissa on jotain korjattavaa, kerro kritiikkisi vastauksesi kommentissa.
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain Approval 57%
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Approval 86%
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Approval 66%
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta Approval 33%
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Approval 100%
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Approval 100%
3.1.1 Keskusta Approval 33%
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Approval 88%
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Approval 100%
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää Approval 50%
3.1.3 Kokoomus Approval 77%
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Approval 63%
3.1.6 Kristillisdemokraatit Approval 3%
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Approval 89%
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi Approval 52%
 
Kunnilla on monia laissa säädettyjä tehtäviä kuten peruskoulutus, terveydenhuolto, ja toimeentulotuki. Kunnat eivät yleensä pysty kuitenkaan rahoittamaan näitä pelkällä kunnallisverosta saamillaan tuloilla, vaan valtio joutuu antamaan kunnille huomattavia avustuksia. Pitäisikö valtion hoitaa itse pakollisiksi katsomansa tehtävät ja antaa kunnille täysin vapaat kädet päättää itse, mitä palveluita haluavat tarjota? Tällöin kunnille ei myöskään olisi tarpeen maksaa mitään avustuksia. Ääritapauksessa kunta voisi päättää olla tarjoamatta mitään palveluita ja pitää veroäyrin nollassa. Kuntien koolla ei myöskään olisi valtion talouden kannalta enää mitään merkitystä.
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Approval 93%
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Approval 94%
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Approval 97%
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Approval 100%
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Approval 84%
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä Approval 56%
 
Monessa kunnassa venäjänkielinen vähemmistö on suurempi kuin ruotsinkielinen. Pitäisikö siis esimerkiksi kunnissa, jonka asukkaista vähintään 10% on venäjänkielisiä, venäjän olla virallinen palvelukieli?
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys Approval 69%
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Approval 76%
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Approval 93%
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Approval 100%
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Approval 83%
3.1.8 Perussuomalaiset Approval 12%
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Approval 81%
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Approval 86%
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Approval 89%
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Approval 92%
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Approval 97%
3.1.7 RKP Approval 68%
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Approval 97%
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Approval 92%
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Approval 100%
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Approval 97%
3.1.2 SDP Approval 9%
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Approval 95%
 
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Approval 84%
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki Approval 23%
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen Approval 37%
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on Approval 25%
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Approval 100%
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Approval 100%
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Approval 78%
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Approval 100%
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Approval 100%
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Approval 97%
 
Ote Seksialan Liitto SALLIn tiedotteesta:

"Artikkelissa kerrotaan, että ryöstöt ja pahoinpitelyt ovat lisääntyneet kesästä 1999 lähtien. Siinä ei kuitenkaan kerrota ilmeistä syytä tähän käänteeseen: vuonna 1999 tuli voimaan ulkomaalaislain muutos, jonka jälkeen prostituutiosta epäillyt ulkomaalaiset on voitu käännyttää maasta.

Ulkomaalaislain prostituutiopykälän takia ulkomaalaiset prostituoidut ovat käytännössä lainsuojattomia. Karkotuksen välttämiseksi he eivät voi turvautua poliisin apuun, joten he joutuvat alistumaan paritusorganisaatioiden valtaan. Mikäli seksipalvelujen ostoa ja/tai myyntiä kriminalisoidaan, niin sen jälkeen myös suomalaiset seksityöntekijät voivat joutua samaan asemaan."

Koko tiedote täällä.

Käytäntöä kritisoidaan myös Yhdysvaltain hallituksen ihmiskauppaa koskevassa raportissa. Ote Suomen kohdalta:

"...as police are not trained on victim identification and they deport foreign prostitutes in almost all cases, trafficked or voluntary. In general, those facing trafficking situations do not report out of fear of deportation or of retribution."

2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Approval 95%
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Approval 90%
 
Nykyisessä eduskuntavaalijärjestelmässä maa on jaettu vaalipiireihin. Kustakin vaalipiiristä valitaan tietty määrä edustajia eduskuntaan. Vaalipiirin äänestäjät voivat äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita. Järjestelmän tarkoitus on varmistaa, että kukin vaalipiiri on edustettuna eduskunnassa suhteessa vaalipiirin väestöön. Järjestelmän varjopuoli on siinä, että äänestäjälle mieluisin ehdokas ei välttämättä ole hänen omasta vaalipiiristään. Jos vaalipiirit poistettaisiin, äänestäjät voisivat äänestää haluamaansa ehdokasta riippumatta siitä, mistä päin maata hän sattuu asumaan.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Approval 86%
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla Approval 17%
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia Approval 26%
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin Approval 23%
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Approval 100%
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu Approval 24%
3.1.5 Vasemmistoliitto Approval 3%
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää Approval 0%
3.1.4 Vihreät Approval 62%
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Approval 85%
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Approval 94%
Created by jln Last edit: