Questions
# Question Approval
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Approval 100%
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Approval 97%
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Approval 100%
Created by jln Last edit: