Questions
# Question Approval
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Approval 81%
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Approval 63%
Created by jln Last edit: