Questions
# Question Approval
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Approval 93%
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Approval 76%
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Approval 84%
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Approval 93%
Created by jln Last edit: