Questions
# Question Approval
1 Tavoiteohjelma
 
Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Approval 66%
 
Tavoiteohjelma, luku 4. Jos mielestäsi mallissa on jotain korjattavaa, kerro kritiikkisi vastauksesi kommentissa.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Approval 63%
 
Tavoiteohjelma, luku 5. Jos mielestäsi mallissa on jotain korjattavaa, kerro kritiikkisi vastauksesi kommentissa.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Approval 100%
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Approval 100%
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Approval 100%
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Approval 100%
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Approval 97%
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Approval 100%
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Approval 97%
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Approval 81%
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Approval 63%
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Approval 94%
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Approval 88%
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Approval 97%
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Approval 100%
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Approval 100%
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Approval 94%
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Approval 100%
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Approval 100%
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Approval 78%
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Approval 100%
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Approval 93%
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Approval 76%
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Approval 84%
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Approval 93%
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Approval 100%
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Approval 83%
Created by jln Last edit: