Prev

Tavoiteohjelma

Yrittäjyys

Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 
Approval
Yes ( 35 ): No ( 0 ):
"Laissez-faire! "
"Joo, kyky hoitaa hommat ainoa kriteeri, jonkun pitäisi tietty trakastaa että olisi kyky siihen."
"Täydellinen elinkeinonvapaus turvattava ilman mielivaltaisia lupakäytäntöjä. "
"Markkinatalous toimii paremmin. "
"Elinkeinoluvat toimivat joko tulonsiirtona köyhiltä rikkaille tai kuluttajalle erittäin kalliina tuoteturvallisuuden takaajana. Elinkeinoluvista luopuminen laskisi oligopoliasemassa tuotettujen palveluiden hintoja ja pakottaisi yritysten huolehtimaan omasta tuoteturvallisuudestaan, mikä parantaisi (varsinkin köyhän) kuluttajan asemaa. "
"Luvat ovat silkkaa keinottelua. "
"Mitään muita rationaalisia vastakkaisia perusteluita ei ole esitetty paitsi se, että eturyhmien pitää saada säilyttää etuoikeutensa ja lihoa muiden kustannuksella. "
Created by jln Last edit: by jln