Prev

Tavoiteohjelma

Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus

Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 97%
 
Approval
Yes ( 33 ): Abstain(with comments): No ( 1 ):
"Homous on täysin luonnollinen luonnon keino hallitta väestön liikakasvua. He ovat aivan samanarvoisia ihmisiä, kuin muutkin."
"Kielto olisi sopimusvapauden vastaista. "
"Ei haittaa yleensä. "
"Suomen perustuslaki sanoo, että ketään ei saa asettaa eri asemaan, ilman hyväksyttävää syytä, sukupuolen, iän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näin ollen, jos kahta samaan sukupuoleen kuuluvaa estetään avioitumasta, on se perustuslain vaista."
"Toki, koska tällaista ei voi kieltäkään. Mutta minkään julkisen säännöstön tai lain ei pitäisi tietenkään mainita avioliittoa millään tavalla. Se on täysin yksityinen juttu. "
"Ei kuulu valtiolle, kirkot päättäkööt itse. "
"On pyrittävä siihen, että valtio ei rekisteröi mitään avioliittoja - ei homojen sen enempää kuin heteroidenkaan. Kansalaisia pitää kohdella yksilöinä, ei aviopareina. Esimerkiksi automaattista perintöoikeutta ei aviopuolisoilla pidä olla. Jos mitään parisuhteeseen perustuvia juridisia etuoikeuksia ei olisi, valtion ei tarvitsisi tietää kansalaisten parisuhteista mitään. Tämä olisi ainoa oikea liberaali asiaintila. Homot ovat väärässä vaatiessaan rekisteröityjä parisuhteita tai laissa tunnustettuja homoavioliittoja. Oikea tavoite on, että valtio ei tietäisi eikä välittäisi kenenkään avioliitoista tai muista parisuhteista yhtään mitään. Ihmisten yksityiselämä ei kuulu valtiolle."
Created by jln Last edit: by jln