Prev

Tavoiteohjelma

Työelämä

Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 78%
 
Approval
Yes ( 14 ): No ( 4 ):
"Erityisesti on kumottava laki työehtosopimusten yleissitovuudesta, joka on keskeinen syy työttömyyteen. Työehtojen on oltava täysin vapaasti sovittavissa työnantajan ja työntekijän välillä. Työntekijä ei tarvitse mitään muita lakisääteisiä minimioikeuksia kuin sen, että työnantaja noudattaa tekemäänsä sopimusta. Esim. työaikoja, vuosilomia tai äitiyslomia ei pidä säätää lailla tai päättää keskusjohtoisesti tuponeuvotteluissa. Vapailla markkinoilla työnantajien keskinäinen kilpailu takaa työntekijälle tuottavuutta vastaavan palkan ja hyvät työolot."
"Joo, kyllä se varmaan ihan hyvä olisi. Ei voimaksta kantaa, voi muuttua."
"Mitähän nuo minimioikeudet olisivat."
"Täysi sopimusvapaus, minimioikeudet ovat muutenkin epäselvä käsite."
" Sopimusvapauden pitäisi olla täydellinen. Siis ei mitään sellasia minimioikeuksia josta ei voisi halutessaan myös luopua."
"Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, ilman mitään minimioikeuksia."
Created by jln Last edit: by jln