Prev

Yleiset

Käytännön kysymyksiä

Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa

Next
Party Approval
Piraattipuolue 50%
 
Total: 89%
 
Approval
Yes ( 31 ): Abstain(with comments): No ( 4 ):
"Myös sodan ajan asevelvollisuus pitää lopettaa. Rauhan aikana voidaan ottaa armeijaan vapaaehtoisesti miehiä, jotka allekirjoittavat sitoumuksen olla sodan aikana käytettävissä ennalta määriteltyä palkkaa vastaan. Asevelvollisuuden lakkauttaminen ei välttämättä merkitse vakituisen palkka-armeijan perustamista, vaan nykyisenkaltaista varusmieskoulutusta voidaan asevelvollisuuden lakkauttamisen jälkeen jatkaa vapaaehtoisena ja palkallisena."
"Elleivät varsinkaan saa palkkaa. "
"Kyllä vaan, asevelvollisuus on laillinen vapaudenriisto ja vuoden työpanoksen pakko sosialisoiminen. Lisäksi siinä menee työntekijöitä, opiskelijoita ja muuta resurssia 0.5-1:ksi vuodeksi hukkaan."
"Kuten myös sodanajan. Ei yksilönvapautta saa uhrata, vaikka tarkoitus olisi kuinka tärkeä. "
"Tehotonta pakkotyötä myös sodassa. "
"Perusteluita voi lukea täältä. "
"Asevelvollisuus on epätasa-arvoinen tapa hoitaa maanpuolustus, sekä ihmisoikeuksien vastaista pakkotyötä."
"Asevelvollisuus on pakkotyötä. Se on sitä myös sodan aikana. "
"On tutkittava puolueettomasti voidaanko näin tehdä. "
"Ainoa järkevä (tarpeeksi halpa) tapa. "
Created by jln Last edit: by jln