Prev

Muut

Aluepolitiikka

Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 52%
 

Kunnilla on monia laissa säädettyjä tehtäviä kuten peruskoulutus, terveydenhuolto, ja toimeentulotuki. Kunnat eivät yleensä pysty kuitenkaan rahoittamaan näitä pelkällä kunnallisverosta saamillaan tuloilla, vaan valtio joutuu antamaan kunnille huomattavia avustuksia. Pitäisikö valtion hoitaa itse pakollisiksi katsomansa tehtävät ja antaa kunnille täysin vapaat kädet päättää itse, mitä palveluita haluavat tarjota? Tällöin kunnille ei myöskään olisi tarpeen maksaa mitään avustuksia. Ääritapauksessa kunta voisi päättää olla tarjoamatta mitään palveluita ja pitää veroäyrin nollassa. Kuntien koolla ei myöskään olisi valtion talouden kannalta enää mitään merkitystä.

Approval
Yes ( 15 ): Abstain(with comments): No ( 14 ):
"Kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitus pitäisi siirtää valtion maksettavaksi. Kunnille voidaan jättää toteutusvastuu. "
"Nykyinen järjestelmä vaatii turhaa rahan siirtelyä taskusta toiseen. Lisäksi kuntien avustusjärjestelmä toimii kuten sosiaaliturvan kannustinloukut: mitä huonommin kunnat asiansa hoitavat, sitä enemmän ne saavat avustuksia. Siten niiden kannattaa rakentaa mielummin uusi jäähalli ja sitten kinuta valtiolta avustuksia, kun rahat eivät riitää terveydenhoitoon. "
"Ei valtio voi vaatia kuntia järjestämään joitakin palveluita, vaikka sitten antaisi niille rahaa näiden palvelujen tuottamiseen. Jos valtio haluaa kansalaisille palveluja, tulee sen itse ne myös tuottaa."
"Ei ole mitään todellista kuntien autonomiaa, että valtio määrää ylhäältä käsin mitä tehtäviä kunnalla pitää olla. Valtio huolehtikoon itse sellaisista tehtävistä, joita valtio määrää julkisyhteisöjen tehtäviksi, älköönkä sotkeko kunnallishallintoa niihin. "
"Kuntien lakisääteiset tehtävät tulee suurimmilta osin poistaa "
"Kuntien lakisääteiset tehtävät pitää poistaa kokonaan, ei siirtää niitä valtion hoidettaviksi. Samalla tietysti kuntien valtionosuudet ja muut valtionavut pitää poistaa. "
"On helpompaa, että kunta hoitaa kyseiset tehtävät, koska kunnalla on läheisempi suhde kotikuntansa asioihin."
"Kunta on lähempänä yksilöä kuin valtio. Tosin kuntien lakisääteisiä tehtäviä pitäisi vähentää tuntuvasti. "
"Kunnat voivat olla tehokkaampia. Valtionavut ja -velvoitteet tulee poistaa. "
"Päinvastoin. Koko tuloverotus olisi suunnattava kunnille ja valtiolle riittäisi ALV. "
"Muut kuin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden hoitamiseen liittyvät tehtävät tulisi antaa kuntien hoidettavaksi."
"Kaikki toiminnot pitäisi hoitaa alhaisimmalla mahdollisella tasolla. Mutta tokihan kaikki jäähallit ja terveydenhuoltopalvelut pitäisi muutenkin hoitaa markkinoilla, ei julkisen vallan keinoin. "
"Näitä tehtäviä ei tule siirtää valtiolle, vaan ne tulee vain poistaa lakisääteisten tehtävien piiristä. "
Created by jln Last edit: by jln