Prev

Muut

Aluepolitiikka

Vaalipiirit pitäisi poistaa

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 90%
 

Nykyisessä eduskuntavaalijärjestelmässä maa on jaettu vaalipiireihin. Kustakin vaalipiiristä valitaan tietty määrä edustajia eduskuntaan. Vaalipiirin äänestäjät voivat äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita. Järjestelmän tarkoitus on varmistaa, että kukin vaalipiiri on edustettuna eduskunnassa suhteessa vaalipiirin väestöön. Järjestelmän varjopuoli on siinä, että äänestäjälle mieluisin ehdokas ei välttämättä ole hänen omasta vaalipiiristään. Jos vaalipiirit poistettaisiin, äänestäjät voisivat äänestää haluamaansa ehdokasta riippumatta siitä, mistä päin maata hän sattuu asumaan.

Approval
Yes ( 26 ): No ( 3 ):
"Ei ole mitään syytä pyrkiä kansanedustajien tasaiseen jakaumaan ympäri maata. Päinvastoin kaikenlainen siltarumpupolitikointi (ks. Raippaluodon silta, Kuopio-Siilinjärvi-moottoritie jne.) jäisi vähemmälle saman ehdokkaan kannatuksen tullessa ympäri maata, jolloin kansanedustajalla ei olisi insentiiviä ajaa yhden alueen intressejä muun maan kustannuksella. "
"Muuttaisi ehdokkaiden vaalilupauksia aluepohjaisemmiksi, eli ei merkittävää haittaa. Hyötynä nimenomaan mieleisten ehdokkaiden äänestysmahdollisuus. "
"Olisi hyvä saada äänestää parasta ehdolla olevaa ehdokasta."
"Tämä edistäisi demokratiaa. "
"Valinnanvapaus mahdollistaa parhaiden valinnan. "
"En muutenkaan usko että ihmisen asuin paikkakunnalla olisi mitään merkitystä. Siis miksi joka kolkasta pitäisi tulla yhtäkään edustajaa. Pois rajoitukset. "
"Mikäli oletamme, että demokratia on tarpeellista, valtion tasolla pitäisi päättää vain kaikille kansalaisille yhtenäisistä asioista. Tällöin tarvitaan vain yksi vaalipiiri. "
"On DEMOKRATIAN VASTAISTA, että yksilön äänioikeus on sidottu feodaaliseen turpeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö ei saa äänestää haluamaansa ehdokasta, vaan hänet pakotetaan ennalta äänestämään sitä ehdokasta, joka edustaa niitä aluepoliittisia erityisintressejä, jotka vallitsevat hänen alueellaan. Hänet siis pakotetaan äänestämään alueellaan dominoivan elinkeinoelämän etujen puolesta. Kyse on säännöstelyvaaleista eikä mistään vapaista vaaleista. Demokratiassa on kyse siitä, että kansalaiset määräävät itse, mikä on se peruste jolla heitä edustetaan. Vaalipiirijärjestelmässä tämä edustamisen peruste on määrätty jo ennalta. "
"Pääministerimme olisi nyt sairaalahoidossa toipumassa ampumavälikohtauksesta. "
Created by jln Last edit: by jln