Olen 26-vuotias helsinkiläinen matematiikan opiskelija ja ohjelmoija. Tarkka aatteeni on libertaari minarkismi, eli toinen radikaalin markkinaliberalismin pääsuunnista. Toisaalta olen libertaariksi hieman eksentrinen; hyväksyn tiettyjä ajatuksia jotka ovat selvästi valtavirran ulkopuolella, sekä politiikassa että parapoliittisissa aiheissa. Sähköpostiosoitteeni on decoy@iki.fi, jos vaikka joskus haluaisit postitella. Jollet, lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.iki.fi/~decoy/front.
Liberaalit
# Question Syreeni
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Yes
  Hyvä lähtökohta nykytilanteessa. Tuosta voidaan jatkaa.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Yes
  Välttämätöntä lehmänkauppaa. Tuosta on hyvä jatkaa.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Ei kuulu valtiolle millään tavalla, missään tilanteessa.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
  Luvat ovat silkkaa keinottelua.
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
  Millekään alalle ei kuulu tukiaisia. Ne loukkaavat tasavertaisuutta.
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Yritystoiminta ei kuulu valtion tai muunkaan julkisen vallan tehtäviin.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
  Viinanveto tai sen hillitseminen ei kuulu valtion tehtäviin.
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
  Ditto.
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
  Sairausvakuutus on ylellisyyttä. Valtiolla ei ole sen tarjoamiseen mitään asiaa.
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
  Tämä on hyvä lähtökohta joka hävittää paljon tehokkuusongelmia.
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa No
  Koulujen sisäänotto ei kuulu valtion tai kuntien toimialaan. Lisäksi tällainen jatkuva sisäänotto tekee opetuksen suunnittelun luultavasti liian vaikeaksi.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Jos haittaa toisia, maksaa kulut.
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
  Kiintiörajat ovat sinänsä huono ajatus verrattuna päästömaksuihin, mutta päästökauppa tehostaa kyllä niiitä jonkin verran. Siispä ihan hyvä toiseksi paras vaihtoehto.
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
  Toki, koska tällaista ei voi kieltäkään. Mutta minkään julkisen säännöstön tai lain ei pitäisi tietenkään mainita avioliittoa millään tavalla. Se on täysin yksityinen juttu.
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
  Tietysti. Kyseessä ei kuitenkaan ole oikeus, vaan juttu jota ei nyt vain voida kieltääkään.
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
  Samasta syystä kuin suurin osa veroistakin on lakkautettava. Tämä ei kuulu valtion toimialaan.
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
  Kinkkinen kysymys, ja itse kannatan ennemmin valtausperiaatetta ja yksityisomistusta taajuuksiin. Mutta toiseksi paras vaihtoehto kun tällaista omistusjärjestelmää ei vielä ole on todella huutokauppa.
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
  Lain ei tule mainita uskontoja tai muita yhteisöjä millään tavalla.
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
  Ei kuulu valtion toimialaan.
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
  Perustuslakia pitää jonkun valvoa. Tämä on lyhyen aikavälin ratkaisu, pidemmällä kaikkien oikeuksien pitäisi tulkita perustuslakia.
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
  Mikäli demokratiaa tarvitaan, kansanäänestys on usein parempi vaihtoehto kuin edustuksellisuus. Tällöin kansanäänestys pitää myös voida aikaansaada ilman eduskunnan suostumusta.
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Yes
  Kannatan henkilövaaleissa Condorcet'n menetelmää (tarkemmin, SSD:tä), mutta listavaaleissa STV näyttää olevan erinomainen vaihtoehto. Aiemmin kannatin niihin hyväksyntävaalia, mutta nyt olen vakuuttunut STV:n kehittyneempien versioiden paremmuudesta suhteellisena vaalitapana.
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
  Lääneillä ei nykyään ole järkeviä tehtäviä.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
  Tämä on liberaalin talouspolitiikan kulmakivi.
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
  Näkyvää valtionrajaa ei ylipäänsä pitäisi olla.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Ravintoloiden aukioloaikoja ei ylipäänsä pitäisi säädellä, koska tämä ei kuulu valtion toimivaltaan.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Tietysti. Näin markkinat pääsevät sovittamaan tupakoivan ja tupakoimattoman väestönosan tarpeet yhteen.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
  Rakentaminen on rakentamista. Ei sitä pitäisi säädellä kuin korkeintaan sopimusoikeudellisesti.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) No
  Kohtuuttoman riskin aiheuttamiseen tarvitaan ympäröivien ihmisten lupa. Sen saaminen johtaa välttämättä keskitettyihin ratkaisuihin. Kunnat ja/tai valtio eivät välttämättä ole oikea taho hoitamaan lupakäytäntöä, mutta lupakäytäntö ei kuitenkaan voi hävitä.
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Tämä on kielivähemmistön privilegio, joka rajoittaa vieläpä tuntuvasti muiden arkipäiväistä elämää.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Tietysti. Liberaali politiikka ei tunne mitään ihmeellisiä kansalaisuuslakeja ja vastaavia kaupanesteitä. Liberalismi on internationalistinen aate, ja pyrkii kaikkien tällaisten rajojen poistamiseen.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  Lain ei tule eritellä ihmisten valitsemia ammatteja, tai mainita niitä millään tavalla.
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Kauppaa se on seksikauppakin. Lieveilmiöt taas ovat rikollisia, ja niihin pitäisi puuttua yhtä johdonmukaisesti kuin vaikkapa pankkiryöstöihin.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
  Asevelvollisuus on pakkotyötä. Se on sitä myös sodan aikana.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Työtä se sotilaankin työ on. Ei mitään eroa. Mutta tokihan asevelvollisuus on väärin.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Ehdottomasti. Mitään syytä kieltoon ei ole. Kyseessä ei kuitenkaan ole missään mielessä "oikeus", aivan kuten adoptioasiassakaan. Kyseessä on vain inhimillinen toiminto, jota ei voida kieltää.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
  Tietysti. Lain ei tulisi missään kohtaa myöskään mainita sukupuolta.
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
  Eutanasia voi tarkoittaa kolmea eri juttua. Avustettu itsemurha on itsestäänselvästi ok -- ihminen omistaa itsensä. Varsinainen armomurha tarvitsee selvät reunaehdot. Nykyään yleisesti käytetty "aktiivisen hoidon lopettaminen" (ts. muutoin vielä hengissä pysyvän vanhuksen tappaminen nälkään ja janoon) on kuitenkin selvästi väärin. (Tähän voi joutua jos rahat loppuvat, mutta nykyään näin tehdään muutenkin.)
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
  Kännääminen ja pilvetys eivät ole valtion asia.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta Yes
  Tavallinen suomalainen massapuolue, ja sellaisena melko harmiton.
3.1.2 SDP Yes
  Tavallinen suomalainen massapuolue, ja sellaisena melko harmiton.
3.1.3 Kokoomus Yes
  Tavallinen suomalainen massapuolue, ja sellaisena melko harmiton.
3.1.4 Vihreät Yes
  Punavihreät ovat hieman ongelmallinen porukka, mutta Vihreissä on toki liberaalisiipikin.
3.1.5 Vasemmistoliitto No
  Punikkeja.
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
  Ökykonservatiiveja ja teokraatteja.
3.1.7 RKP Yes
  Liberaalimpi kuin moni muu.
3.1.8 Perussuomalaiset No
  Juntteja, idiootteja ja autoritaareja.
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
  Ei pitäisi olla mitään virkavastuita ellei ole julkisella sektorilla. Ongelmat hoidettakoon tavallisen rikoslain ja sopimusoikeuden keinoin.
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
  Liberaali yhteiskunta ei voi helposti tehdä tällaisia liittolaisuussopimuksia. Lisäksi kaikella keskitetyllä vallankäytöllä on taipumuksena riistäytyä käsistä.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
  Itse kannatan lähtökohtaisesti suoraa demokratiaa, niissä asioissa joissa demokratiaa tarvitaan. Lisäksi epäilen, että suora demokratia johtaisi tässä NATO-jäsenyyden hyläämiseen, joka on oma näkökantani -- en näe mitään syytä lähteä puolustusliittoon kenenkään kanssa. Haittoja sen sijaan on pitkät pätkät. Olen lähtökohtaisesti puolueettomuuspolitiikan ja isolationismin kannattaja.
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
  Liberaali yhteiskunta ei voi helposti tehdä tällaisia liittolaisuussopimuksia. Lisäksi kaikella keskitetyllä vallankäytöllä on taipumuksena riistäytyä käsistä.
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
  Ei missään nimessä. Sen kehitys pitäisi kääntää taaksepäin, kohti vapaamarkkina-aluetta.
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
  Tämä olisi halveksuttavaa keskusjohtoisuutta ja ruohonjuuritason järjestäytymisen estämistä.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää No
  Paremminkin ne pitäisi kytkeä irti valtiosta, niiden toimintojen pitäisi olla minimaalisia ja niiden yhdistyminen pitäisi jättää niiden omalle kontolle.
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
  Tiettyyn mittaan. Suurin osa kuntien toiminnoista on kuitenkin oikeudettomia. Ne edustavat julkista valtaa samalla tavalla kuin valtio, joten samat minimaalisuuden ja subsidiariteetin vaatimukset pätevät niihinkin.
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
  Keskusjohtoisuutta.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
  Eli siis ei pitäisi harrastaa. Aluepolitiikka on ihmisten muuttohaluja vastaan tappelemista, eli vapaudenrajoitus.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  Kaikki toiminnot pitäisi hoitaa alhaisimmalla mahdollisella tasolla. Mutta tokihan kaikki jäähallit ja terveydenhuoltopalvelut pitäisi muutenkin hoitaa markkinoilla, ei julkisen vallan keinoin.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  Mikäli oletamme, että demokratia on tarpeellista, valtion tasolla pitäisi päättää vain kaikille kansalaisille yhtenäisistä asioista. Tällöin tarvitaan vain yksi vaalipiiri.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä Yes
  Eli toisin sanoen kielivähemmistöillä ei pitäisi olla mitään erityisoikeuksia.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Yes
  Tasavertaisuus lain edessä on melko ehdoton juttu. (Aiemmin olin näköjään kiireessä huitaissut tähän väärän vastauksen.)
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Ei ole mitään oikeudenmukaista palkkaa, vaan vain työn hinta. Naisten kohdalla se on alempi syystä, silloin kun on.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
  Tai paremminkin antaa lisääntyä. Mistäs me etukäteen tiedämme mikä se paras energiantuotantomuoto on? Ydinvoima näyttää kuitenkin tällä hetkellä parhaalta kandidaatilta.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä