Janne Vainio s. 1966 järjestösihteeri, toimittaja, jatko-opiskelija (filosofia) janne.vainio@helsinki.fi siviilisäädytön
Liberaalit
# Question Vainio
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Kaupanteko on yksityinen sopimusasia.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
  Mitään muita rationaalisia vastakkaisia perusteluita ei ole esitetty paitsi se, että eturyhmien pitää saada säilyttää etuoikeutensa ja lihoa muiden kustannuksella.
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
  Hohhoijaa, pitäisikö tätäkin vielä perustella...
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä
  Valtionyritysten myymisessä on se riski, että poliitkot pyörittävät omaa sisäpiiribisnestään. Voisi tällä perusteella olla varteenotettava vaihtoehto pyrkiä ensin siihen tavoitteeseen, että poliittinen päätöksentekokoneisto saadaan jollakin ratkaisevalla tavalla nykyistä läpinäkyvämmäksi, niin että poliitikkojen olisi vaikeampaa hyötyä sellaisen omaisuuden kauppaamisesta, joka on kuitenkin kasattu veronmaksajasukupolvien ja työläissukupolvien selkänahasta revityllä työllä ja varallisuudella. Mutta sen jälkeen kaiken merkittävän bisneksen pistäminen vasaran alle olisi ensimmäisiä asialistalle tulevia asioita, sillä valtion ei periaatteesa pidä olla bisneksentekijä.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
  Hohhoijaa, pitäisikö tätäkin vielä perustella...
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
  Hohhoijaa, pitäisikö tätäkin vielä perustella...
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Ympäristöhaitat ovat yksilönvapauskysymys.
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Yes
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Ravintoloiden pitäminen avoinna on asiakkaan ja ravintolanpitäjän välinen yksityinen sopimusasia. Korkeintaan voisi todeta, että tietyssä korttelissa olevat asukkaat voisivat ehkä katsoa, että jokin tietty ravintola aiheuttaa heille meluhaittoja. Mutta tämä on korttelikohtaisesti ratkaistava riita-asia, aivan kuten sekin että saako jossakin tietyssä korttelissa suihkuttaa kasteluletkua niin että naapurin piha kastuu vai ei...
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Tupakoiminen ja tupakoimattomuus tietyissä tiloissa on yksityinen sopimusasia. Ei ole pakko olla sellaisen ravintolan asiakas, jossa saa tupakoida.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa
  Jotkin maisemaperusteet voivat pohjautua ulkoishaittoihin, ja näin ollen ei voida mielestäni varauksettomasti sallia rantarakentamista ilman muiden alueella asuvien veto-oikeutta. Päätöksiä siitä, missä rakennetaan ja mitä ei pitäisi kuitenkaan tehdä jossain valtion virastossa, vaan päätökset pitäisi tehdä alueella elävien kesken.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta)
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Ulkomaalaisen työpanos on yhtä arvokas kuin suomalaisen työpanos, jos joku suostuu maksamaan siitä tietyn hinnan. Muun väittäminen on vaatimusta kansallisen rotuerottelupolitiikan rakentamiseen, ja sitä pitäisi suoraan kohdella sellaisena.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Jos yksilön omiin elämänkatsomuksellisiin valintoihin liittyvää yksilönvapautta halutaan rajoittaa, perustelujen moraalinen taakka pitää kaikissa tapauksissa siirtää sille osapuolelle, joka rajoituksia vaatii. Näin ollen yksilönvapauden puoltaminen on voittava kanta niin kauan kuin mitään järkiperusteita rajoituksille ei ole edes esitetty. En näin ollen alennu edes perustelemaan yllä olevan kaltaisia asioita ennen kuin olen kuullut tarkemmin, millä ihmeen moraalisesti hyväksyttävällä perusteella joku katsoo oikeudekseen sekaantua niihin.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään
  Jos lähdetään siitä, että kansalaisuus on vapaaehtoinen valinta, niin tämä ei ole välttämätöntä. Kannatan kuitenkin asevelvollisuuden poistamista.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Jos yksilön omiin elämänkatsomuksellisiin valintoihin liittyvää yksilönvapautta halutaan rajoittaa, perustelujen moraalinen taakka pitää kaikissa tapauksissa siirtää sille osapuolelle, joka rajoituksia vaatii. Näin ollen yksilönvapauden puoltaminen on voittava kanta niin kauan kuin mitään järkiperusteita rajoituksille ei ole edes esitetty. En näin ollen alennu edes perustelemaan yllä olevan kaltaisia asioita ennen kuin olen kuullut tarkemmin, millä ihmeen moraalisesti hyväksyttävällä perusteella joku katsoo oikeudekseen sekaantua niihin.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta No
  Keskusta on antiliberaaleimpia puolueita Suomessa.
3.1.2 SDP
3.1.3 Kokoomus
3.1.4 Vihreät Yes
  Vihreät ovat sekalainen sakki, ja ääni vihreille ei näin ollen ole automaattisesti suoranaisesti liberalismin vastainen ääni.
3.1.5 Vasemmistoliitto
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
  Kristillisdemokraatit ovat Suomen Taleban.
3.1.7 RKP Yes
  RKP:läiset ovat sekalainen sakki, ja ääni RKP:lle ei näin ollen ole automaattisesti suoranaisesti liberalismin vastainen ääni.
3.1.8 Perussuomalaiset No
  Perussuomalaiset on antiliberaaleimpia puolueita Suomessa.
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu
  Riippuu siitä, mitä virkavastuulla tarkoitetaan. Oikeudellinen vastuu väkivallan käytöstä pitäisi olla sama riippumatta siitä, onko kyse virantoimituksesta vai ei, koska väkivallan kärsijälle on kuitenkin yhdentekevää, oliko pamputtajana viranomainen vai tavallinen kaduntallaaja.
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
  Jonkin tietyn alueen puolustuksen sitominen kansainvälispoliittisiin sotilasliittoihin merkitsee käytännössä sitä, että politiikasta tulee muillakin tavoin riippuvaista suurvaltaintresseistä, jotka yleensä ovat keskusjohtohakuisia. Blokkipolitiikka ei myöskään ole ainoa vaihtoehto, sillä esimerkiksi Sveistin puolustus toimii riittävän uskottavasti, vaikka se on sotilasliittojen ulkopuolella.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
  Jonkin tietyn alueen puolustuksen sitominen kansainvälispoliittisiin sotilasliittoihin merkitsee käytännössä sitä, että politiikasta tulee muillakin tavoin riippuvaista suurvaltaintresseistä, jotka yleensä ovat keskusjohtohakuisia. Blokkipolitiikka ei myöskään ole ainoa vaihtoehto, sillä esimerkiksi Sveistin puolustus toimii riittävän uskottavasti, vaikka se on sotilasliittojen ulkopuolella.
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi
  Liittovaltio voi joko lisätä vapautta tai vähentää sitä, riippuen siitä miten poliittinen päätöksentekokoneisto rakennetaan. Oleellinen kysymys on se, minkälaisen poliittisen päätöksentekokoneiston ehdoilla meidän asioistamme päätetään.
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin
  Kunnat liittyköön toisiinsa tai korttelit erotkoon kunnista ilman että valtio puuttuu asiaan.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää Yes
  Se voisi olla käytännöllisesti järkevä idea, koska kyse on yhdestä talousalueesta ja koska käytännössä myös suuri osa poliittisista hankkeista joudutaan tekemään yhteisillä neuvotteluilla.
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
  Minkä tahansa ihmisryhmän perusoikeutena on päättää siitä, mihin poliittiseen yhteisöön se kuuluu.
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
  Aleupolitiikka pitäisi lakkauttaa.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
  Aluepolitiikka on kertakaikkiaan antiliberaali idea. Alueellisten elinkeinojen erityistukeminen on ristiriidassa vapaan kilpailun yleisen periaatteen kanssa. Jos taas kyse on siitä, että köyhien kuntien mahdollisuuksia hoitaa sosiaalipoliittisia tehtäviään tuetaan valtion varoista, niin mielestäni tällaisia kaksioissidoksia ei pitäisi luoda. Mikäli kyse on valtiovallan kunnille sälyttämistä lakisääteisistä velvoitteista, niin sellaisten velvoitteiden toteuttamisessa päävastuu pitäisi tietenkin olla sillä, joka lait säätää (eli valtiolla ennemmin kuin kunnalla). Ei ole mitään todellista kuntien autonomiaa, että valtio määrää ylhäältä käsin mitä tehtäviä kunnalla pitää olla. Valtio huolehtikoon itse sellaisista tehtävistä, joita valtio määrää julkisyhteisöjen tehtäviksi, älköönkä sotkeko kunnallishallintoa niihin.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi Yes
  Ei ole mitään todellista kuntien autonomiaa, että valtio määrää ylhäältä käsin mitä tehtäviä kunnalla pitää olla. Valtio huolehtikoon itse sellaisista tehtävistä, joita valtio määrää julkisyhteisöjen tehtäviksi, älköönkä sotkeko kunnallishallintoa niihin.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  On DEMOKRATIAN VASTAISTA, että yksilön äänioikeus on sidottu feodaaliseen turpeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö ei saa äänestää haluamaansa ehdokasta, vaan hänet pakotetaan ennalta äänestämään sitä ehdokasta, joka edustaa niitä aluepoliittisia erityisintressejä, jotka vallitsevat hänen alueellaan. Hänet siis pakotetaan äänestämään alueellaan dominoivan elinkeinoelämän etujen puolesta. Kyse on säännöstelyvaaleista eikä mistään vapaista vaaleista. Demokratiassa on kyse siitä, että kansalaiset määräävät itse, mikä on se peruste jolla heitä edustetaan. Vaalipiirijärjestelmässä tämä edustamisen peruste on määrätty jo ennalta.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä
  En osaa sanoa, mikä olisi oikea prosenttiosuus, mutta kaikkia kieliä pitäisi kohdella saman periaatteen mukaisesti. Mitään kieltä ei saisi pitää erityisasemassa.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Yes
  Sukupuolierottelu on yhtä moraalitonta kuin rotuerottelu.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Työvoiman ostaminen ja myyminen on yksityinen sopimusasia. Julkisissa tehtävissä tulisi kuitenkin mielestäni toteuttaa samapalkkaisuutta, sillä valtion pitää kohdella kaikkia samanarvoisina sukupuoleen ja ihonväriin katsomatta.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä
  En ole vakuuttunut sen enempää ydinvoiman turvallisuudesta kuin myöskään ydinvoiman vastustajien esittämistä väitteistä, joiden mukaan se olisi vaarallisin mahdollinen vaihtoehto. Haluaisin ensin kuulla selkeämpää ja rationaalisempaa keskustelua koko aiheesta ennen kuin voisin olla jotain mieltä.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä