Olen 41 vuotias perheenisä, naimisissa, yrittäjä ja innokas lentäjä.
Liberaalit
# Question Mannermaa
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Yes
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Yes
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Yes
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Yes
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
  Hallintoa on supistettava. Lääni ei ole luonnollinen intressiryhmän muoto.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Joskus voi venyä pitempäänkin.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan No
  Tupakka haisee pahalle ja on haitallista muille asiakkaille.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
  Ydinvoiman osalta haittamaksut ja turvallisuus määräyset olisivat niin suuret ettei ydinvoima olisi kannattavaa.
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia No
  Suomen ohut humuskerros ei kestäisi miljardia marjanpoimijaa. Tänne jo eksyneille työlupa olisi myönnettävä helposti.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  Hyvin johdateltu "kysymys"!
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista No
  Jonninjoutava aihe.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa No
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään No
  Asevelvollisuutta voi katsoa eräänlaisena verona jonka tulo takaa ulkoisen turvallisuuden.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille No
  Lapsia on maailmassa tarpeeksi muutenkin, adoptio olisi parempi vaihtoehto.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille No
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa No
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa No
  Miten on mahdollista rajata miedot huumeet? Nytkin on vaikeuksia kun ihmiset juovat itsensa hengiltä.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta Yes
3.1.2 SDP No
3.1.3 Kokoomus Yes
3.1.4 Vihreät Yes
3.1.5 Vasemmistoliitto No
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
3.1.7 RKP Yes
3.1.8 Perussuomalaiset Yes
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
  Turhaa sitoutua tässä tilanteessa.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
  Turha sitoutuminen.
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
  EU:n tulisi kehittyä vapaan kaupan ja liikkuvuuden liittoutumaksi ja supistaa hallintoa, lakeja ja sääntelyä.
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
  Kunnissa asuvat päättäkööt itse mitä haluavat. Valtion tulisi vähentää verotaakkaa paikallishallintojen hyväksi. Paikallishallinnot kilpailisivat tehokkuudella ja viihtyvyydellä asukkaista ja demokratian merkitys kasvaisi kunnallishallinnossa.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää Yes
  Luonteva liittymä. Tästä olisi seurauksenä säästöjä.
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
  Valtio (Kansanedustajat)eivät kykene päättämään yli 5 miljoonan eri ihmisen asioista.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  Päinvastoin. Koko tuloverotus olisi suunnattava kunnille ja valtiolle riittäisi ALV.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa No
  Pääministerimme olisi nyt sairaalahoidossa toipumassa ampumavälikohtauksesta.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia No
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla Yes
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä No
  Kaikilla pitäisi olla oikeus perustaa oma ydinvoimala. Ehdottomana edellytyksenä tulisi olla se että jätteiden käsittelly vaarattomaksi asti kustannetaan käytön yhteydessä eikä laskua ja riskejä jätetä tuleville sukupolville.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä