Liberaalit
# Question Uotinen
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan
  En ole varma, onko kuntien itsenäisen verotusoikeuden poistaminen välttämättä hyvä asia. Verokilpailu kuntien kesken saattaisi olla tervetullut ilmiö.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Joka roskaa, se maksakoon. Turha sysätä vastuuta veronmaksajille.
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata No
  Huutokaupattavat päästökiintiöt ovat ristiriidassa edellisessä kohdassa mainittujen haittakorvausten ja päästömaksujen kanssa. Vain jompikumpi järjestelmä voidaan toteuttaa, ei molempia.
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Aukiolorajoitukset on poistettava kokonaan, niin ravintoloilta kuin muiltakin yrityksiltä.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Valtion ja lakien ainoa tehtävä on turvata jokaiselle yksilölle kuuluva henkilökohtainen vapaus. Siksi laeilla tulee rajoittaa ainoastaan sellaista toimintaa, jolla pyritään rajoittamaan muiden yksilöiden vapautta. Jos laeilla rajoitetaan muuta toimintaa, ne kääntyvät omaa tarkoitustaan vastaan.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
  Valtion ja lakien ainoa tehtävä on turvata jokaiselle yksilölle kuuluva henkilökohtainen vapaus. Siksi laeilla tulee rajoittaa ainoastaan sellaista toimintaa, jolla pyritään rajoittamaan muiden yksilöiden vapautta. Jos laeilla rajoitetaan muuta toimintaa, ne kääntyvät omaa tarkoitustaan vastaan.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Valtion ja lakien ainoa tehtävä on turvata jokaiselle yksilölle kuuluva henkilökohtainen vapaus. Siksi laeilla tulee rajoittaa ainoastaan sellaista toimintaa, jolla pyritään rajoittamaan muiden yksilöiden vapautta. Jos laeilla rajoitetaan muuta toimintaa, ne kääntyvät omaa tarkoitustaan vastaan.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Valtion ja lakien ainoa tehtävä on turvata jokaiselle yksilölle kuuluva henkilökohtainen vapaus. Siksi laeilla tulee rajoittaa ainoastaan sellaista toimintaa, jolla pyritään rajoittamaan muiden yksilöiden vapautta. Jos laeilla rajoitetaan muuta toimintaa, ne kääntyvät omaa tarkoitustaan vastaan.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Käyvän palkan määritteleminen olisi kuitenkin käytännössä mahdotonta, kun työmarkkinat eivät toimisi vapaasti. Asevelvollisuus on pakkotyötä, ellei suorastaan orjuutta, ja se on lakkautettava.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Valtion ei tule sekaantua ihmisten lisääntymiseen millään tavalla.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta
3.1.2 SDP No
3.1.3 Kokoomus Yes
3.1.4 Vihreät Yes
3.1.5 Vasemmistoliitto No
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
3.1.7 RKP Yes
3.1.8 Perussuomalaiset No
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on Yes
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen Yes
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
  Kysymys liittyy liberalismiin. Valtion tehtäviin ei kuulu suosia jotain toimintaa taloudellisesti. Valtion ei tule tukea kuntia lainkaan, ne kyllä liittyvät yhteen, jos se on taloudellisesti ainoa mahdollisuus.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
  Tämäkin kysymys liittyy liberalismiin. Valtion ei tule suosia yhtä tai toista aluetta tai keskusta muiden kustannuksella.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
  Tämä kysymys liittyy liberalismiin. Valtion on antava ihmisten itse valita, millä alueella asuvat, eikä rangaista tai palkita heitä sen perusteella, missä asuvat.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  Näitä tehtäviä ei tule siirtää valtiolle, vaan ne tulee vain poistaa lakisääteisten tehtävien piiristä.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
  Maahanmuuttajien tulee opetella jompikumpi Suomen virallisista kielistä. Toisin kuin ruotsinkielisille, jotka ovat maassamme vanha kielivähemmistö, on Suomessa asuminen heille tietoinen valinta, ja he ovat tuon valinnan tehdessään myös sitoutuneet toimimaan "maassa maan tavalla". Tulee veronmaksajille tavattoman kalliiksi, jos jossain kunnassa pitää järjestää julkiset palvelut kymmenellä kielellä.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia
  Olisi syytä kysyä, tuleeko asevelvollisuutta ylipäänsä säilyttää. Ei tulisi. Jos se säilytetään, en ole oikein varma, pitäisikö se ulottaa myös naisiin. Toisaalta tasa-arvo lain edessä on mielestäni tärkeä arvo, mutta toisaalta naistenkin orjuuttaminen ei millään tavoin paranna miesten asemaa, ellei se sitten johda asevelvollisuuden lakkauttamiseen kokonaan.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Valtion ei tule sekaantua yksityisen sektorin palkkoihin. Jonkin alan yleinen palkkataso ei välttämättä riipu siitä, että se on nais- tai miesvaltainen, vaan siihen vaikuttaa myös alan kannattavuus jne. Jos naiset haluavat parempia palkkoja, kannattaa työskennellä sellaisella alalla, jolla on korkeampi palkkataso.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä